УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про створення літопису народної пам'яті

З метою активізації пошуку, впорядкування, відродження і збереження духовної та культурної спадщини, історичних, архітектурних пам'яток України, створення літопису народної пам'яті постановляю:

  1. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і мистецтв України, Національній академії наук України, Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державному комітету України у справах сім'ї та молоді, Державному комітету архівів України разом з місцевими органами виконавчої влади організувати роботу наукових молодіжних та студентських історико-культурних, історико-етнографічних, фольклорних, археологічних, лінгвістичних експедицій із залученням працівників музеїв, наукових, педагогічних працівників, митців для вивчення, запису, системати зації об'єктів духовної та культурної спадщини.
  2. Національній академії наук України, Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству освіти і науки України, Державному комітету архівів України організувати проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, тематичних читань, виставок, творчих вечорів за результатами експедицій і передачу матеріальних пам'яток історії та культури до державних музеїв, заповідників і архівів для поповнення їх фондів та оновлення експозицій.
  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України забезпечити видання збірників народних пісень, свят та звичаїв, спогадів, художніх альбомів, довідників, буклетів, путівників, іншої краєзнавчої літератури.
  4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

Президент України
Л. КУЧМА

Київ
від 13 березня 2002 р.
№ 239/2002

На початок
На початок