РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи щодо збереження
національних архівних цінностей України

З метою забезпечення гарантованого збереження архівних цінностей та недопущення втрат документів Національного архівного фонду:

 1. Кабінету Міністрів України:
 2. a) забезпечити розроблення та затвердити до 1 червня 2005 року Державну програму розвитку архівної справи в Україні на 2006–2010 роки, в якій передбачити, зокрема, заходи щодо:

  б) передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на 2006 та наступні роки бюджетні призначення на реалізацію зазначеної Програми, а також на фінансування заходів щодо охорони державних архівів та їхніх сховищ як об'єктів, які підлягають обов'язковій державній охороні;

  в) внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей.

 3. Державному комітету архівів України:
 4. а) вжити заходів щодо посилення контролю за додержанням вимог обліку та зберігання документів Національного архівного фонду, насамперед документів, що мають особливу культурну цінність та історичне значення, в тому числі переглянути порядок користування ними;

  б) активізувати роботу з оброблення несистематизованих архівних документів та прискорити їх систематизацію;

  в) забезпечити організацію збирання цілісного масиву документів, пов'язаних із проведенням у 2004 році виборів Президента України, здійснення їх обліку та зберігання як складової частини Національного архівного фонду;

  г) вживати у межах своєї компетенції відповідних заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації.

 5. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, центральним органам виконавчої влади вирішити невідкладно питання забезпечення державних архівних установ матеріальними ресурсами та кадрами відповідно до встановлених нормативів.
 6. Обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити створення в установленому порядку архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
13 квітня 2005 року
№ 957/2005-рп

На початок
На початок