Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Регуляторні акти

Проекти регуляторних актів

7 травня 2019 р.

Проект постанови Кабінету Міністрів України quot;Про внесення змін до Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком"Файл в форматі PDF (248 KB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (326 KB)

Аналіз регуляторного впливу Файл в форматі PDF (421 KB)

Повідомлення про оприлюднення Файл в форматі PDF (216 KB)

Порівняльна таблиця Файл в форматі PDF (202 KB)

8 квітня 2019 р.

Проект наказу Міністерства юстиції України quot;Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"Файл в форматі PDF (204 KB)

Зміни до Переліку типових документів Файл в форматі PDF (979 KB)

Порівняльня таблиця Файл в форматі PDF (1 996 KB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (227 KB)

27 червня 2018 р.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації"Файл в форматі PDF (73 КB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (104 KB)

Порівняльна таблиця Файл в форматі PDF (92 KB)

Аналіз регуляторного впливу Файл в форматі PDF (203 KB)

27 червня 2018 р.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхового фонду документації"Файл в форматі PDF (71 КB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (93 KB)

Порівняльна таблиця Файл в форматі PDF (87 KB)

Аналіз регуляторного впливу Файл в форматі PDF (176 KB)

19 червня 2018 р.

Проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України"Файл в форматі PDF (55 KB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (105 KB)

Порівняльна таблиця Файл в форматі PDF (92 KB)

Зміни до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України Файл в форматі PDF (72 KB)

Додаток 2 Файл в форматі PDF (105 KB)

Додаток 3 Файл в форматі PDF (117 KB)

Аналіз регуляторного впливу Файл в форматі PDF (178 KB)


Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів

 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"Файл в форматі PDF (423 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України"Файл в форматі PDF (95 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" Файл в форматі PDF (107 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації" Файл в форматі PDF (110 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642" Файл в форматі PDF (125 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28 березня 2005 року № 34/683" Файл в форматі PDF (133 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" Файл в форматі PDF (115 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації" Файл в форматі PDF (135 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації" Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642" Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 серпня 2007 року № 561» Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об´єктів" Файл в форматі PDF (117 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" Файл в форматі PDF (138 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України " Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України від 30 липня 2007 року № 114" Файл в форматі PDF (103 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу" Файл в форматі PDF (77 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації". Файл в форматі PDF (138 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"Файл в форматі PDF (125 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" (Файл в форматі PDF - 128 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Державного комітету архівів України "Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113" (Файл в форматі PDF - 98 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України "Про затвердження Змін до Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженої наказом Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України від 28.03.2005 № 34/683" (Файл в форматі PDF - 121 KB)

Звіти про відстеження результативності

09 січня 2019 р.

 • Звіт про базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою» (Файл в форматі PDF - 222 KB)

29 грудня 2018 р.

 • Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1553 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації» (Файл в форматі PDF - 217 KB)

05 грудня 2018 р.

 • Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 840 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою»(Файл в форматі PDF - 64 KB)

30 липня 2018 р.

 • Звіт про періодичне відстеження результативності змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 643(Файл в форматі PDF - 60 KB)

19 червня 2018 р.

 • Звіт про періодичне відстеження результативності змін внесених до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 252 (Файл в форматі PDF - 71 KB)

На початок
На початок