Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Нормативна база

Регуляторні акти


Висновок
щодо відповідності принципам державної регуляторної політики регуляторних актів розроблених
та прийнятих Держаним комітетом архівів України

До 1 вересня 2005 року Держаним комітетом архівів України було розроблено та прийнято 7 нормативно-правових актів, що за своїм змістом підпадають під визначення регуляторних актів, а саме: 2 постанови Кабінету Міністрів України та 4 накази Держкомархіву України (див. Додаток). З них одна постанова і один наказ, прийняті після вступу в силу Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", пройшли реєстрацію як регуляторні акти.

На виконання положень наказу Державного комітету архівів України від 12.08.2005 № 107 був проведений аналіз регуляторних нормативно-правових актів, щодо відповідності їх принципам державної регуляторної політики, із залученням керівників відділів Державного комітету. Інформація була подана керівниками 3 відділів. За результатами проведеної роботи серед зазначених актів не виявлено таких, положення яких не відповідали б принципам державної регуляторної політики, затвердженим Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


Головний спеціаліст-юрисконсульт  Є. В. Ромінський


Перелік регуляторних актів, розроблених та прийнятих
Держаним комітетом архівів України

Постанови Кабінету Міністрів України:

  1. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" вiд 07.05.1998 № 639 (зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639" вiд 30.11.2004 № 1608);
  2. "Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду" вiд 13.12.2004 №1649

Накази Держкомархіву:

  1. "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами" від 16.09.1999 № 59 (Зареєстровано: Мін'юст України від 29.09.1999 №659/3952);
  2. "Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами" від 24.01.2001 №6 (Зареєстровано: Мін'юст України від 27.02.2001 № 179/5370);
  3. "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" від 19 січня 2004 р. № 9 (Зареєстровано: Мін'юст України від 02.02.2004 № 145/8744);
  4. "Про затвердження Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду" від 28 березня 2005 р. № 34/683 (Зареєстровано: Мін'юст України від 25.06.2005 № 692/10972)

План діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік
№ з/п Назва актів Терміни підготовки Пояснення
1. Проект наказу Держкомархіву "Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 19 січня 2004 р. № 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" травень 2006 року Внесення зміни до розміру цін на роботи (послуги) пов'язане зі змінами розміру заробітної плати в Україні. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 № 172 у 2006 році такі зміни мають відбутися тричі:
1) з 1 січня;
2) з 1 липня;
3) з 1 грудня
2. Проект наказу Держкомархіву "Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 19 січня 2004 р. № 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" липень 2006 року
3. Проект наказу Держкомархіву "Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 19 січня 2004 р. № 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" грудень 2006 року

Проекти регуляторних актів

На початок
На початок