Умови придбання

ПРАВИЛА РОБОТИ
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ АРХІВІВ УСТАНОВ

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ НОМЕНКЛАТУР СПРАВ ТА ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ У СПРАВИ

 1. Складання номенклатур справ
 2. Формування документів у справи
 3. Тимчасове зберігання документів у структурних підрозділах установи

ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ В УСТАНОВАХ

 1. Принципи і критерії експертизи цінності документів
 2. Організація експертизи цінності документів в установі
 3. Основні завдання експертної комісії установи
 4. Організація роботи експертної комісії установи
 5. Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів
 6. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві установи

ПІДГОТОВКА І ПЕРЕДАННЯ СПРАВ ДО АРХІВУ УСТАНОВИ

1.Оформлення справ

2.Складання та оформлення описів справ у діловодстві установи

3.Передання справ до архіву установи

СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ РІЧНИХ РОЗДІЛІВ ЗВЕДЕНИХ ОПИСІВ СПРАВ УСТАНОВИ ТА ЗАКІНЧЕНИХ ОПИСІВ СПРАВ ФОНДУ В ЦІЛОМУ

 1. Складання і оформлення річного розділу опису справ постійного зберігання
 2. Складання і оформлення закінченого опису справ постійного зберігання
 3. Складання і оформлення опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання
 4. Складання і оформлення опису справ з особового складу

ФОНДУВАННЯ ТА ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ

 1. Фондування документів архіву
 2. Облік документів архіву
 3. Довідковий апарат до документів архіву

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ

 1. Вимоги до приміщень архіву
 2. Електро і протипожежне обладнання архіву
 3. Температурно-вологісний і світловий режими
 4. Санітарно-гігієнічний режим
 5. Обладнання архіву
 6. Розміщення документів у архівосховищі
 7. Порядок видавання справ з архівосховища
 8. Перевіряння наявності та стану справ

КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ АРХІВУ

1. Організація користування документами

2. Виконання запитів соціально-правового характеру

3. Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву

4. Обслуговування користувачів у читальному залі архіву

5. Ознайомлення громадськості з документами архіву

ПЛАНУВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ, ОБЛІК РОБОТИ АРХІВУ

ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ АРХІВОМ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ НА ДЕРЖАВНЕ ЗБЕРІГАННЯ

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ (СПРАВ) ПІД ЧАС ЗМІНИ КЕРІВНИКА УСТАНОВИ, КЕРІВНИКА АРХІВУ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ УСТАНОВИ

 1. Приймання-передавання документів під час зміни керівника установи
 2. Приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів)
 3. Передавання документів у випадку реорганізації або ліквідації установи

ДОДАТКИ (ФОРМИ)

Додаток 1 до пунктів 2.7, 5.2.1-5.2.8, 7.2.6

Додаток 2 до пунктів 3.1.5, 3.1.17

Додаток 3 до п. 3.1.23

Додаток 4 до пунктів 3.3.2, 9.3.5

Додаток 5 до п. 9.3.10

Додаток 6 до п.4.5.4

Додаток 7 до пунктів 4.5.6, 8.8.10
Файл в форматі RTF (28,2 KB)

Додаток 8 до п.4.6.2

Додаток 9 до п. 5.1.12

Додаток 10 до пунктів 5.1.15-5.1.19, 6.1.8, 6.2.2

Додаток 11 до пунктів 5.1.22-5.1.26

Додаток 12 до пунктів 6.1.2, 6.1.6,7.2.6

Додаток 13 до п. 6.2.3

Додаток 14 до пунктів 6.3.1, 7.2.6

Додаток 15 до пунктів 6.4.1, 7.2.6

Додаток 16 до п. 7.2.4

Додаток 17 до п. 7.2.5

Додаток 18 до п.7.2.13

Додаток 19 до п. 8.3.2

Додаток 20 до п. 8.6.6

Додаток 21 до п. 8.6.6

Додаток 22 до п. 8.8.5

Додаток 23 до пунктів 8.8.5, 9.3.4

Додаток 24 до п.8.8.6

Додаток 25 до п.8.8.8

Додаток 26 до п.8.8.10

Додаток 27 до п.8.8.10

Додаток 28 до пунктів 8.8.10, 11.3

Додаток 29 до п.8.8.11

Додаток 30 до п. 9.2.2

Додаток 31 до п. 9.2.22

Додаток 32 до п. 9.2.22

Додаток 33 до пунктів 9.3.3, 9.4.7

Додаток 34 до пунктів 9.3.3, 9.3.4

Додаток 35 до п. 9.3.5

Додаток 36 до п. 9.4.5

Додаток 37 до п. 10.1

Додаток 38 до п.12.2.1

СПИСОК ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ АКТІВ І МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ З АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДІЛОВОДСТВА

Текст в форматі PDF (571 KB)

На початок
На початок