Додаток 3
до наказу Держкомархіву
20.03.2002 № 16

ПОРЯДОК
супроводу веб-сайту Держкомархіву


з/п
Зміст основних заходів Відповідальний виконавець Термін виконання
1 2 3 4
1 Надання зведеної інформації про діяльність відділів та дорадчих органів Держкомархіву Начальники відділів, Бєлоусова Г. І. щотижня
2 Супровід розділу "Новини" Начальники відділів щотижня
3 Надання інформації про діяльність державних архівних установ Керівники державних архівних установ 1 та 15 числа кожного місяця
4 Змістовий та бібліографічний супровід веб-сторінок державних архівних установ на сайті Держкомархіву Керівники державних архівних установ постійно
5 Оновлення даних про керівників державних архівних установ (розділ "Архівні установи"); представлення відомостей про наявні вакансії в Держкомархіві Калініченко І. М. в міру зміни відомостей
6 Супровід розділів про музеї і бібліотеки, що зберігають документи НАФ Рижкова Г. П. постійно
7 Супровід розділу "Запити громадян" Папакін Г. В. постійно
8 Представлення зразків документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян Папакін Г. В., Портнов Г. В. в міру необхідності
9 Супровід розділу "Нормативна база" Новохатський К. Є. постійно
10 Надання інформації про галузеві наукові розробки та проекти, міжнародне наукове співробітництво, конференції, семінари тощо Матяш І. Б. щотижня
11 Супровід розділу "Міжнародні контакти" Папакін Г. В. в міру наявності відомостей
12 Представлення відомостей про хід інформатизації галузі (розділи "Галузеві програми", "Бази даних") Захарченко Т. М., Забенько Ю. І. постійно
13 Поточний бібліографічний супровід сайту (бібліографія розділу "Архівні установи"; розділи "Довідники", "Поточна бібліографія") Одинока Л. П. постійно
14 Супровід розділу "Доступ до НДА" Христова Н. М. постійно
15 Забезпечення редакційної підготовки матеріалів для веб-сайту Оснач В. С., Матяш І. Б. постійно
16 Публікація електронних версій періодичних видань Держкомархіву Кисельова А. А. постійно
17 Супровід розділу "Спілка архівістів України" Лозицький В. С. в міру наявності відомостей
На початок
На початок