ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
13.08.2003 № 112

Порядок
підготовки пропозицій щодо перенесення строків
виконання актів, доручень Президента України,
рішень та доручень Кабінету Міністрів України

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок розроблено відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 2002 р. № 155 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1173 "Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".

1.2. Порядок встановлює процедуру підготовки та подання пропозицій про перенесення строків виконання актів, доручень Президента України, надісланих до виконання Кабінетом Міністрів України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України.

2. Порядок підготовки та подання пропозицій про перенесення
строків виконання актів та доручень Президента України,
рішень та доручень Кабінету Міністрів України

2.1. Не пізніше ніж за 7 днів заступник Голови Державного комітету архівів України, відповідальний за виконання документа, доповідає Голові Державного комітету про неможливість підготовки в установленому порядку у визначений термін проекту документа на виконання акта, доручення Президента України, що надіслане до виконання Кабінетом Міністрів України. Особисто подає Голові Державного комітету проект подання Главі Адміністрації Президента України про перенесення встановленого строку виконання і проект листа Віце-прем'єр-міністру з обґрунтуванням причин, що призвели до цього (зразки листів додаються).

2.2. Голова Державного комітету архівів України розглядає пропозиції, уточнює обставини, що привели до порушення встановлених строків виконання, вживає відповідних заходів. Він також підписує проект подання про продовження строків виконання і лист до Кабінету Міністрів України.

Зазначені документи у цей же день подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

2.3. У випадку, передбачуваного порушення терміну виконання з причин, незалежних від Держкомархіву України, подання про перенесення строків виконання актів, доручень Президента України готується і подається на підпис Віце-прем'єр-міністру негайно після з'ясування зазначених обставин, але не пізніше ніж у 6-денний термін до завершення строку відповідним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

2.4. Пропозиції щодо продовження строків виконання рішень та доручень Кабінету Міністрів України подаються Віце-прем'єр-міністру в такому ж порядку за 5 днів до завершення строку виконання.


Проект подання про перенесення строків виконання Главі Адміністрації Президента України
Файл в форматі RTF (14,9 KB)

Проект подання про перенесення строків виконання Віце-прем'єр-міністру України
Файл в форматі RTF (14,2 KB)

На початок
На початок