ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України
15.08.2003 № 149

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2003 р.
за № 1066/8387

ПОРЯДОК
надання інформаційних та інших послуг
з використанням електронної інформаційної
системи "Електронний Уряд"

 1. Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (далі - Порядок) визначає процедуру надання органами виконавчої влади інформаційних та інших послуг громадянам і юридичним особам з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".
 2. У Порядку поняття вживаються в такому значенні:
 3. Інформаційні послуги, що мають надаватись з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", визначені в Переліку інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

  Можливість надання органом виконавчої влади певної послуги визначається готовністю цього органу влади надавати відповідну державну (адміністративну) послугу в електронній формі та потребою громадян і юридичних осіб у цій послузі.

 4. Розрізняються чотири види електронного подання інформаційної послуги:

  4.1. Інформування На веб-сторінці розміщується повна інформація про послугу:

  4.2. Одностороння взаємодія

  На веб-сторінці розміщуються електронні форми документів, які необхідні для отримання відповідної послуги. Забезпечується можливість користувачам послуг отримати та надрукувати ці форми документів, надаються інструктивні матеріали щодо їх заповнення.

  4.3. Двостороння взаємодія

  Забезпечується приймання органом виконавчої влади заповнених форм документів в електронному вигляді для надання відповідних послуг.

  4.4. Проведення трансакцій

  Надання органами виконавчої влади інформаційних послуг, які згідно з Законом України "Про електронний цифровий підпис" потребують ідентифікації суб'єктів правових відносин, здійснюється у відповідності до цього Закону.

 5. Інформаційні послуги надаються через Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та через веб-сайти органів виконавчої влади.
 6. Надання інформаційних послуг через Єдиний веб-портал органів виконавчої влади здійснюється через такі центральні тематичні блоки головної сторінки порталу:
 7. Для надання інформаційних послуг через власний веб-сайт орган виконавчої влади створює на веб-сайті розділ "Каталог послуг".

  Розділ "Каталог послуг" містить повний перелік державних (адміністративних) послуг, які надає орган виконавчої влади і які систематизовані за сферами їх надання - громадянам України, юридичним особам України, державним службовцям України, міжнародній спільноті.

  Державні (адміністративні) послуги, які надаються в електронній формі (інформаційні послуги), у розділі "Каталог послуг" виділяються шляхом створення гіперпосилань на відповідну веб-сторінку, через яку здійснюється їх надання.

  "Каталог послуг" може містити сервісну інформацію (адреси адміністративних структур, що надають послуги, дні та години приймання тощо).

 8. Посилання на розділ "Каталог послуг" розміщуються у лівій зоні навігації веб-сайту. Посилання на цей розділ можуть також створюватись у вигляді чотирьох центральних тематичних блоків головної сторінки веб-сайту, як це реалізовано на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.
 9. Структура розділу "Каталог послуг" є складовою структури веб-сайту і має відповідати вимогам функціонування веб-сайту, які визначені такими нормативними актами:
 10. Рекомендована структура розділу "Каталог послуг":

  Громадянам України

  Державні (адміністративні послуги)

  Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу

  Юридичним особам України

  Державні (адміністративні послуги)

  Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу

  Державним службовцям України

  Державні (адміністративні послуги)

  Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу

  Міжнародній спільноті

  Державні (адміністративні послуги)

  Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу

 11. Організація інформаційних матеріалів в розділі "Каталог послуг" має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях у розділах веб-сайту (на веб-сторінках). На веб-сторінках можуть бути розташовані згруповані або окремі перехресні посилання на довільні рівні ієрархії, в залежності від тематичного зв'язку між даними. Такий взаємозв'язок відповідає гіперструктурі веб-сайту і забезпечує максимальну прозорість його структури. Контроль за актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально.
 12. Вимоги щодо формування інформаційної структури розділу "Каталог послуг":

  - повинна бути забезпечена можливість розширення складу та обсягу матеріалів кожної групи без суттєвих змін загальної структури групи;

  - класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову;

  - ієрархічна підпорядкованість матеріалів різного рівня має відповідати рівню їх узагальнення та важливості;

  - назви класифікаційних рівнів (рубрик) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів;

  - розміщення матеріалів на окремих сторінках веб-сайту повинно забезпечувати ефективне їх використання, тобто одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних;

  - повинна бути забезпечена однозначна відповідність між елементами меню та стартовими сторінками відповідних розділів.

 13. Технічні вимоги щодо надання інформаційних послуг повинні відповідати вимогам функціонування веб-сайту органу виконавчої влади. Зокрема, це такі вимоги:
 14. Органами виконавчої влади на підставі Переліку інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" відповідно до компетенції визначається перелік та зміст інформації, що підлягає оприлюдненню, а також перелік та зміст інших послуг, що затверджуються власним наказом.

  Одночасно розвиток та вдосконалення процедур надання інформаційних послуг здійснюється органами виконавчої влади з урахуванням рівня розвитку інформаційної інфраструктури і технологічних можливостей кожного із органів та потреб громадян і юридичних осіб.

На початок
На початок