ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. № 364

ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення заходів
з охорони приміщень державних архівів

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду за напрямом, передбаченим пунктом 22 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", для забезпечення здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів (далі - бюджетні кошти).

 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомархів.
 3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є центральні державні архівні установи, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, Державний архів м. Севастополя.

 4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів з урахуванням положень Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 289 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 793)
 5. Після виділення бюджетних коштів Держкомархів у тижневий строк повідомляє Мінфіну про коди економічної класифікації видатків державного бюджету та відповідні обсяги бюджетних коштів.
 6. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.
 7. Держкомархів як головний розпорядник бюджетних коштів спрямовує кошти на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 8. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.
 9. Оплата послуг з охорони приміщень державних архівів здійснюється на підставі договорів, укладених з охоронними структурами, платіжних доручень і підтвердних документів.
 10. Державні архівні установи подають квартальні звіти про використання бюджетних коштів головному розпорядникові бюджетних коштів до 3 числа наступного місяця, річний звіт - до 12 січня наступного року.
 11. Головний розпорядник бюджетних коштів подає щомісяця до 5 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.
 12. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня відповідного року за визначеною бюджетною програмою, обов'язково повертаються до Стабілізаційного фонду.
 13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
На початок
На початок