ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

НАКАЗ

29.07.2005

м. Київ № 105/126

Про затвердження Положення про галузевий державний архів Державного департаменту України з питань виконання покарань
   
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2005 р.
за № 897/11177

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 року № 1393 "Про створення галузевого державного архіву Державного департаменту з питань виконання покарань"

НАКАЗУЄМО:
  1. Затвердити Положення про галузевий державний архів Державного департаменту України з питань виконання покарань, що додається.
  2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України (Сельченкова С. В.) та галузевому державному архіву Державного департаменту України з питань виконання покарань (Жигун М. І.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету архівів України Портнова Г. В. та першого заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Лагоду А. С.

Голова Державного комітету архівів України Г. В. Боряк Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань В. В. Кощинець
 
ВНУТРІШНІ ВІЗИ
Державний комітет архівів України Державний департамент України з питань виконання покарань
Цей наказ підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України Цей наказ підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України
Головнийспеціаліст - юрисконсульт Є. В. Ромінський Заступник начальника штабу
начальник відділу правового забезпечення та претензійної роботи А. М. Палій
Заступник Голови Держкомархіву України Г. В. Портнов Перший заступник Голови Департаменту А. С. Лагода
Заступник Голови Департаменту А. Е. Оленцевич
Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України С. В. Сельченкова Тимчасово виконуючий обов'язки директора галузевого державного архіву М. І. Жигун
На початок
На початок