ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2005

м. Київ № 34/683

Про затвердження Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду
   

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції
25 червня 2005 р.
за № 692/10972


Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1649,

НАКАЗУЄМО:
  1. Затвердити Методику грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що додається.
  2. Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного комітету архівів України (Сельченкова С. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Державного комітету архівів України Новохатського К. Є. і заступника Голови Фонду державного майна України Парфененка Д. М.

Голова Державного комітету архівів України     Г. В. Боряк

Голова Фонду державного майна України     М. В. Чечетов

На початок
На початок