РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

м. Київ   14 лютого 2006 р.

Про підсумки роботи державних архівних установ
у 2005 році та їх завдання на 2006 рік

Заслухавши і обговоривши доповідь Голови Держкомархіву Г. В. Боряка, колегія відзначає, що діяльність структурних підрозділів Держкомархіву, архівних установ у 2005 році була спрямована на реалізацію законодавства про архівну справу та Стратегії розвитку архівної справи.

Основні технологічні показники роботи державних архівних установ, заплановані на 2005 рік, виконано.

Найважливішим підсумком 2005 року є розгортання виконання завдань, визначених у розпорядженні Президента України від 13 квітня 2005 року № 957 "Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей" і спрямованих на зміцнення матеріально-технічної, фінансової, кадрової та законодавчої бази державних архівних установ і, зокрема, розроблення та супровід проекту Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки. Тривала робота щодо удосконалення архівного законодавства, підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей".

Збережено статус місцевих державних архівних установ. Забезпечено надходження до архівних установ і опрацювання документації з виборів Президента України та Помаранчевої революції.

Середня заробітна плата працівників центральних державних архівів і держархівів областей зросла майже на 45 відсотків. Введено оплату праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Кількість трудових архівів зросла до 462.

Враховуючи зазначене, з метою подальшого розвитку архівної справи

колегія вирішує:

1. Звіт про виконання Плану розвитку архівної справи в Україні на 2005 рік та Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2005 році взяти до відома.

2. Схвалити План розвитку архівної справи в Україні на 2006 рік, План науково-дослідної та методичної роботи державних архівних установ України на 2006 рік, План науково-видавничої роботи державних архівних установ України на 2006 рік, План роботи з кадрами державних архівних установ України на 2006 рік (додаються).

3. Керівництву Держкомархіву, керівникам його структурних підрозділів забезпечити:

- реалізацію заходів, спрямованих на виконання Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки, Плану розвитку архівної справи в Україні на 2006 рік;

- подання Кабінету Міністрів України проекту концепції Закону України "Про діловодство" та проекту Закону України "Про діловодство";

- проведення всеукраїнської наради з питань впровадження Основних правил роботи державних архівів України;

- ініціювання зустрічі керівників державних архівних установ з віце-прем'єр-міністром України Кириленком В. А. з метою обговорення проблем загроз архівним цінностям у сучасному світі;

- спільно з ЦВК врегулювання порядку надходження виборчої документації тимчасового зберігання до архівних установ відповідно до архівного законодавства;

- спрямування кадрової політики на забезпечення відповідного соціального статусу архівних працівників, омолодження їх складу.

4. Управлінню організаційно-правового та фінансового забезпечення Держкомархіву (Прись Т. П.) забезпечити висвітлення в галузевих засобах інформації та на веб-порталі Держкомархіву ходу виконання Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки.

5. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (Авраменко Н. Г.) до 1 березня 2006 року надати центральним державним архівним установам регламент складання і супроводу бюджетного запиту на 2007 рік та до 1 липня 2006 року подати Міністерству фінансів пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2007 рік, забезпечити супровід бюджетного запиту.

6. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Папакін Г. В.) забезпечити участь державних архівних установ у заходах, пов'язаних з пам'ятними датами історії України.

7. Управлінню формування та зберігання Національного архівного фонду (Сельченкова С. В.) організувати державну реєстрацію документів Національного архівного фонду.

8. Керівникам державних архівних установ:

- забезпечити виконання відповідних завдань Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки та Плану розвитку архівної справи в Україні на 2006 рік;

- вжити заходів для виконання в повному обсязі розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 р. № 957;

- організувати подання обґрунтованих пропозицій до відповідних бюджетних запитів під час формування Державного бюджету України на 2007 рік;

- вжити заходів щодо забезпечення обліку юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду, у тому числі музеїв, бібліотек, об'єднань громадян, власників приватних архівних зібрань, та оформлення свідоцтв про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду;

- забезпечити у повному обсязі роботу з підготовки анотацій про архівні зібрання за межами системи державних архівів для довідника "Архівні установи України", т. 2;

- активізувати приймання на державне зберігання документів, що зберігаються в установах-джерелах комплектування понад встановлені строки;

- забезпечити надходження на зберігання до архівних установ документації з виборів народних депутатів України та місцевих виборів, організувати ініціативне документування перебігу виборчої кампанії 2006 року;

- активізувати роботу ЕПК державних архівів щодо забезпечення повноцінного формування Національного архівного фонду;

- вжити невідкладних заходів до організації процедури розсекречування документів, які незаконно перебувають на таємному зберіганні у державних архівах;

- сприяти створенню мережі трудових архівів та забезпечувати постійний контроль за станом збереженості соціально значущих документів, інших документів ліквідованих підприємств, установ, організацій;

- вважати пріоритетними завданнями видавничої діяльності підготовку і публікацію довідкової літератури про склад і зміст архівних фондів, насамперед анотованих реєстрів описів, путівників, буклетів та інших видань за програмою "Архівні зібрання України";

- інтенсифікувати роботу з реалізації загальногалузевих довідкових проектів "Зарубіжна архівна Україніка", "Юдаїка" та ін. ( в тому числі реєстру колекцій мікрофотокопій документів із зарубіжних архівів);

- розпочати підготовку зведеного реєстру метричних книг, що зберігаються у державних архівах України;

- активізувати підготовку збірників документів з актуальної та краєзнавчої тематики, історії національних меншин;

- вжити заходів щодо всебічної оптимізації роботи з виконання запитів генеалогічного характеру;

- звернути увагу на неприпустимість порушень нормативних документів Держкомархіву щодо організації міжнародної діяльності.


Голова Державного комітету архівів України,
голова колегії     Г. В. Боряк


Секретар колегії     Г. В. Малюк

На початок
На початок