ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

2006

м. Київ

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах
   

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року № 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298" та згідно з п. 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року №6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 року за № 179\5370,

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).
  2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву України від 19.01. 2004 р. № 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований Міністерством юстиції України 2 лютого 2004 року за № 145\8744.
  3. Відповідальність за додержанням цін центральними державними архівними установами покласти на їх директорів.

В. о. Голови Державного комітету     К. Є. Новохатський


ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Проект наказу підготувала головний спеціаліст Фінансово-економічного відділу     В. Л. Каплун

Начальник Фінансово-економічного відділу Держкомархіву України     Н. Г. Авраменко

Начальник Управління організаційно-правового та фінансового забезпечення Держкомархіву України     Т. П. Прись

Головний спеціаліст-юрисконсульт Організаційно-аналітичного відділу
Управління організаційно-правового та фінансового забезпечення Держкомархіву України     Є. В. Ромінський

Начальник Управління формування та зберігання
Національного архівного фонду Держкомархіву України     С. В. Сельченкова

Начальник Управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву України     Г. В. Папакин

На початок
На початок