ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ



м. Київ

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах
   

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 31.01.2007 р. № 73 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році", а також згідно з п. 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 року за № 179/5370,

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).
  2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву України від 19.01.2004 р. № 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований Міністерством юстиції України 2 лютого 2004 року за № 145/8744.
  3. Відповідальність за додержанням цін центральними державними архівними установами покласти на їх директорів.

Голова Державного комітету     О. П. Гінзбург


Ціни на роботи (послуги) (Файл в форматі PDF - 211 KB)

На початок
На початок