ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

НАКАЗм. Київ

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах
   

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 31.01.2007 р. № 73 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році", а також згідно з п. 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 року за № 179/5370,

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).
  2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву України від 19.01.2004 р. № 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований Міністерством юстиції України 2 лютого 2004 року за № 145/8744.
  3. Відповідальність за додержанням цін центральними державними архівними установами покласти на їх директорів.

Голова Державного комітету     О. П. Гінзбург


Ціни на роботи (послуги) (Файл в форматі PDF - 211 KB)

На початок
На початок