Державна архівна служба України

НАКАЗ

08.05.2007

м. Київ № 69

Про затвердження складу редакційної колегії науково-практичного журналу "Архіви України"
   

З метою приведення складу редакційної колегії науково-практичного журналу "Архіви України", який видається Державним комітетом архівів згідно з Положенням про Держкомархів, у відповідність з останніми змінами у структурі державного комітету та розподілом обов'язків між керівництвом Держкомархіву, за погодженням з Віце-Прем'єр-міністром України Д. В. Табачником, наказую:

1. Затвердити такий склад редакційної колегії журналу "Архіви України":

ГІНЗБУРГ О. П., Голова Держкомархіву (головний редактор);

ВАСЬКО Л. М., помічник Голови Держкомархіву;

ЛОЗИЦЬКИЙ В. С., директор ЦДАГО України, кандидат історичних наук;

МАКОВСЬКА Н. В., директор ЦДАВО України, кандидат історичних наук;

МАТЯШ І. Б., директор УНДІАСД, доктор історичних наук, професор;

МУЗИЧУК О. В., директор ЦДІАК України;

НОВОХАТСЬКИЙ К. Є., заступник Голови Держкомархіву;

ПАПАКІН Г. В., начальник управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву, доктор історичних наук;

ПИРІГ Р. Я., головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор (за згодою);

ПРИТИКІНА М. А., науковий співробітник УНДІАСД;

СКРИПКА Л. В., директор ЦДАМЛМ України;

СМОЛІЙ В. А., директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України (за згодою);

СОХАНЬ П. С., директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України (за згодою);

ТАБАЧНИК Д. В., Віце-Прем'єр-міністр України, доктор історичних наук (за згодою);

ТОПІШКО Н. О., директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Голова Державного комітету     О. П. Гінзбург


На початок
На початок