Державна архівна служба України

НАКАЗ

11.05.2000

м. Київ № 20

Про Положення про Комісію Держкомархіву України з підбиття підсумків роботи державних архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів
   

Відповідно до Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого Указом Президента України від 22 березня 2000 р № 486/2000,

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити Положення про Комісію Державного комітету архівів України з підбиття підсумків роботи державних архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів та її склад (додаються).
  2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Головархіву України від 2 червня 1998 р № 31.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


Додаток № 1 Положення про Комісію Держкомархіву України з підбиття підсумків роботи державних архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів

Додаток № 2 Склад Комісії Держкомархіву України з підбиття підсумків роботи державних архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів


Додаток № 2

до наказу Держкомархіву України
від 11 травня 2000 р № 20

СКЛАД
Комісії Держкомархіву України з підбиття підсумків
роботи державних архівних установ з перевіряння наявності
та розшуку документів

Боряк Г. В. - заступник Голови Держкомархіву (голова);

Рижкова Г. П. - начальник відділу Держкомархіву (заступник голови);

Рокитенець Т. М. - провідний спеціаліст Держкомархіву (секретар);

Апанович Л. І. - провідний спеціаліст Держкомархіву;

Демченко Л. Я. - заступник директора ЦДІАК;

Захарченко Т. М. - головний спеціаліст Держкомархіву;

Кентій А. В. - головний охоронець фондів ЦДАГО України;

Новохатський К. Є. - начальник відділу Держкомархіву;

Портнов Г. В. - начальник відділу Держкомархіву;

Рудківська Т. І. - завідуючий відділом ЦДАВО України;

Циганенко О. О. - заступник директора ЦДАМЛМ України.


На початок
На початок