Державна архівна служба України

5.06.2000

м. Київ № 28

Про затвердження положень про центральні державні архівні установи України
   

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та Указу Президента України від 22 березня 2000 р № 486/2000 "Про Положення про Державний комітет архівів України"

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити Положення про Центральний державний науково-технічний архів України (додається).
  2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву України від 01.06.99 № 41 в частині затвердження Положення про Центральний державний науково-технічний архів України.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок