Державна архівна служба України

12.06.2000

м. Київ № 29

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 09.06.2000 "Про забезпечення збереженості архівних і музейних фондів у ЦДАМЛМ України"
   
  1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 09.06.2000 "Про забезпечення збереженості архівних і музейних фондів у ЦДАМЛМ України".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ зберігання та обліку Національного архівного фонду (Рижкова Г. П.).

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України
від 9 червня 2000 р.
Про забезпечення збереженості архівних і музейних фондів
у ЦДАМЛМ України

Заслухавши інформацію директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Ю. Я. Кулініча, колегія відзначає, що в архіві-музеї створено загалом задовільні умови зберігання архівних і музейних фондів, здійснюються певні заходи щодо їх удосконалення. Зокрема, проведено поточний ремонт службових приміщень і системи опалювання, обладнано два нових сховища музейних предметів. З метою поліпшення фізичного стану здійснюється ремонт і реставрація документів, оправлення справ, консерваційно-профілактичне оброблення страхового фонду. Проводяться перевіряння наявності та стану документів і музейних предметів, складено список невиявлених справ, організовано їх розшук. Розпочато виявлення унікальних документальних пам'яток. На виконання наказу Головархіву від 11 серпня 1999 р № 51 "Про додаткові заходи по забезпеченню збереженості фонду № 441 ЦДАМЛМ України" здійснено низку заходів з упорядкування унікальних документів цього фонду. Вимоги до охоронного режиму витримуються, регламентовано допуск до службових приміщень і архівосховищ.

Питання забезпечення збереженості фондів заслуховуються на засіданнях дирекції архіву-музею, знаходять відображення в наказах директора.Встановлено ділові стосунки з благодійними організаціями. Залучення спонсорських коштів дає можливість певною мірою поліпшувати умови збереження архівних документів і музейних предметів.

Водночас колегія зазначає, що в роботі ЦДАМЛМ України мають місце невирішені питання і недоліки. Потребують термінового ремонту фасад основного корпусу та сховища, розташовані на цокольному поверсі, а системи кондиціонування, опалювання, водопроводу - модернізації. Незадовільний технічний стан цих систем спричинює порушення температурно-вологісного режиму сховищ, призводить до погіршення фізичного стану документів, ураження їх біошкідниками. Не відповідає вимогам чинних нормативних документів стан пожежної безпеки. Мають місце недоліки в організації роботи з перевіряння наявності документів, оформлення її результатів. Не приділяється належної уваги контролю за дотриманням порядку видавання та повернення справ до сховищ. Наказ Головархіву від 11 серпня 1999 р № 51 "Про додаткові заходи по забезпеченню збереженості фонду № 441 ЦДАМЛМ України" виконано не в повному обсязі.

Колегія вирішує:

  1. Директору ЦДАМЛМ України (Кулініч Ю. Я.):
  2. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву України (Рижкова Г. П.) надати ЦДАМЛМ України необхідну організаційно-методичну допомогу з питань забезпечення збереженості архівних і музейних фондів.

Голова колегії, Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Білоусова


На початок
На початок