Державна архівна служба України

НАКАЗ

3.07.2000

м. Київ № 37

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 09.06.2000 "Про участь Державного архіву Закарпатської області у міжнародному архівному співробітництві у 1996-2000 рр."
   
  1. Оголошується до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України від 09.06.2000 "Про участь Державного архіву Закарпатської області у міжнародному архівному співробітництві у 1996-2000 рр."
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України
від 9 червня 2000 р.
Про участь Державного архіву Закарпатської області
у міжнародному архівному співробітництві у 1996-2000 рр.

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Держархіву Закарпатської області М. В. Делегана та співдоповідь начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України Г. В. Папакіна про участь Державного архіву Закарпатської області в міжнародному архівному співробітництві у 1996-2000 рр., колегія констатує, що географічне положення, історична та джерельна база архіву цього регіону ставить його у виняткове становище щодо здійснення міжнародних архівних зв'язків. У збереженні та користуванні фондами Держархіву Закарпатської області зацікавлені архівні служби всіх сусідніх країн. З іншого боку, створення повноцінної джерельної бази з історії Закарпаття неможливо без залучення архівних фондів Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії та інших держав.

Цілком виправданою є активна зовнішня діяльність керівництва держархіву області, спрямована на вирішення цих проблем. Закономірним є поглиблене співробітництво з Національним та обласними архівами Угорщини, Спілкою угорських архівістів, чеськими та словацькими колегами, представниками румунських офіційних органів, в результаті поповнюється колекція копій архівних документів із зарубіжних архівів, проводиться обмін архівознавчою та історичною літературою, здійснюються спільні довідкові видання, готується проект програми фінансової допомоги Міністерства культурної спадщини Угорщини в освоєнні нового приміщення держархіву області. Держархів вживає також певних заходів до налагодження ділових зв'язків з російськими архівістами та архівознавцями, міжнародними архівними інституціями. Про всі свої зовнішні контакти керівництво держархіву постійно інформує обласну державну адміністрацію, Держкомархів України.

Разом з тим колегія відзначає, що в міжнародній діяльності Державного архіву Закарпатської області є невирішені питання та суттєві проблеми. Зокрема, потребують поновлення раніш підписані угоди про регіональне міжнародне співробітництво з держархівами Угорщини та Румунії. Є потреба в укладанні подібних угод з архівними установами Чехії й Словаччини. Необхідно також домогтися забезпечення принципу еквівалентності та рівноцінності в обміні копіями архівних документів, спільних видавничих проектах. Не можна визнати задовільним стан обслуговування іноземних дослідників у відділі держархіву в м. Берегові, що негативно впливає на міжнародний авторитет української архівної служби загалом.

Колегія вирішує:

  1. Схвалити заходи Державного архіву Закарпатської області в участі у міжнародному архівному співробітництві у 1996-2000 рр.
  2. Звернути увагу директорів державних архівів, у фондах яких зберігаються документи з історії інших країн та регіонів, зокрема ЦДІАЛ, Держархіву при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, держархівів Волинської, Луганської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей, на необхідність розвивати регіональні форми співробітництва з архівними установами сусідніх держав, інформувати Держкомархів України про свої кроки у цьому напрямі.
  3. Підтримати ініціативу директора архіву М. В. Делегана щодо необхідності видання у 2000-2001 рр. опису "Наджупан Березької жупи" українською мовою з необхідним науково-довідковим апаратом, та підготовку наступного тому цього опису двома мовами.
  4. Рекомендувати керівництву Держархіву Закарпатської області продовжити переговори з офіційними представниками Угорської Республіки щодо отримання фінансової допомоги на обладнання нового приміщення держархіву області в м. Ужгороді.
  5. Зобов'язати відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України (Папакін Г. В.) надавати всебічну допомогу керівництву Держархіву Закарпатської області в здійсненні ним зовнішніх контактів в архівній сфері.

Голова колегії, Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок