Державна архівна служба України

НАКАЗ

3.07.2000

м. Київ № 38

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 09.06.2000 "Про стан виконання державними архівами запитів громадян-жертв нацистських переслідувань"
   
  1. Оголосити для виконання рішення колегії Держкомархіву України від 09.06. 2000 "Про стан виконання державними архівами запитів громадян-жертв нацистських переслідувань".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України
від 9 червня 2000 р.
Про стан виконання державними архівами
запитів громадян-жертв нацистських переслідувань

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України Г. В. Папакіна, колегія констатує, що виконання запитів громадян, які постраждали від нацистських переслідувань під час Другої світової війни, займає провідне місце в роботі державних архівів, спрямованій на соціальний захист населення. Ці питання набули особливо великого значення на початку 90-х років, коли почалися перші компенсаційні виплати жертвам нацистських переслідувань, створено Український національний фонд (УНФ) "Взаєморозуміння і примирення", а до державних архівів областей почали надходити фільтраційні справи, що раніше зберігалися в СБУ. Нині у державних архівах налічується 1350152 такі справи. Через відсутність місця ними не комплектувався лише Держархів Донецької області. Джерелами інформації про колишніх підневільних робітників є також інші фонди державних архівів воєнного часу та перших повоєнних років. За ними виконано понад 400 тис. запитів громадян, в тому числі у 1996-1998 рр. - 198072. З них видано 133471 позитивна довідка і 58372 негативні відповіді. За минулий і початок поточного року ці цифри становлять відповідно - 150168 запитів, з яких 106889 позитивних довідок та 34182 негативні відповіді. Найбільше число виконаних запитів припадає на Хмельницьку (21438), Київську (18668), Черкаську (13000), Дніпропетровську (12734), Вінницьку (11444) області. Держархіви інших областей отримали від 9097 (Житомирська) до 1593 (Волинська) запитів.

Завдяки порівняно невеликій кількості заяв державні архіви Закарпатської, Одеської, Чернівецької областей виконують їх у стислі терміни (3-7 днів), за станом на 20.05.2000 р. в них практично немає невиконаних запитів. У Держархіві Донецької області вся відповідна інформація занесена до комп'ютерної бази даних, і виконання запитів не викликає ускладнень. Держархів при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, держархіви Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей видали більшості жертв нацистських переслідувань позитивні довідки, що свідчить про повноцінну джерельну базу цих архівів, а також раціональну організацію праці та високу кваліфікацію виконавців.

Необхідною умовою плідної роботи держархівів у соціальному захисті жертв нацистських переслідувань стала ділова співпраця з місцевими відділеннями УНФ "Взаєморозуміння і примирення", приклади якої є у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській, Черкаській областях. Держархів Житомирської області в рамках цієї співпраці затвердив спільну методичну програму уточнення інформації про колишніх остарбайтерів, а Держархів Миколаївської області отримав від Фонду допомогу у виготовленні бланків довідок.

Разом з тим колегія констатує, що ситуація з виконанням запитів жертв нацистських переслідувань викликає занепокоєння, оскільки не спостерігається тенденція до зниження їх загальної кількості та зменшення соціальної напруги з цих проблем.

У зв'язку з цим частина архівів змушена припинити майже всю іншу планову роботу, а Держархів Київської області мав звернутися до Держкомархіву України, який відрядив для виконання цих запитів працівників центральних державних архівів. Неприпустимо довгими залишаються терміни їх виконання, що становлять іноді 5-6 місяців (Дніпропетровська обл.). Невиконаними залишаються майже 50 тис. звернень жертв нацистських переслідувань: в окремих областях ця кількість становить від 20-ти (Київська обл.) до 310 (Рівненська обл.) запитів.

Переважаючим є відсоток негативних відповідей в держархівах Донецької, Закарпатської, Луганської областей. У держархівах Івано-Франківської, Полтавської та Тернопільської областей вони складають майже половину відповідей. Причинами такої кількості негативних відповідей є недостатня джерельна база архівів з цієї тематики, неповнота інформації, поданої заявником, неправильне адресування запитів, технічні помилки у "фільтраційних" справах тощо. Крім того, справи на чоловіків, які проходили фільтрацію і зараховувалися до лав Червоної Армії, в держархівах України практично відсутні. Вони зберігаються у ЦАМО Російської Федерації (за приблизними підрахунками, таких серед усіх остарбайтерів було 18-25%). Часом неповнолітні діти, які поверталися з батьками, не заносилися до фільтраційних документів, що теж унеможливлює пошук інформації за їх запитами.

Занепокоєння викликає стан співробітництва архівних установ з місцевими відділеннями УНФ "Взаєморозуміння і примирення". Немає належної співпраці відділень Фонду з держархівами Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей. Висунення додаткових вимог з боку відділення УНФ щодо інформації про остарбайтерів спричиняє в Сумській області значну кількість повторних звернень. До аналогічних наслідків призводить відсутність чітких роз'яснень щодо колишніх остарбайтерів, які працювали в сільському господарстві. Видачі повторних довідок за документами виконкомів і сільрад, де немає повних відомостей, вимагає обласне відділення УНФ у Херсонській області. Непродумані дії Київського обласного відділення УНФ фактично викликали надзвичайну ситуацію в області з виконанням запитів, що триває вже другий рік.

Колегія вирішує:

  1. Вважати виконання запитів громадян-жертв нацистських переслідувань однією з найважливіших ділянок роботи державних архівів у 2000 р.
  2. Схвалити дії керівництва державних архівів Житомирської, Київської, Черкаської областей, де головна увага у поточному році приділена виконанню запитів жертв нацистських переслідувань.
  3. Вважати за доцільне додатково вивчити досвід організаційно-методичної співпраці Державного архіву Житомирської області (М. В. Шапран) та обласного відділення УНФ "Взаєморозуміння і примирення".
  4. Внести питання про організацію співпраці державних архівів з відділеннями УНФ "Взаєморозуміння і примирення" до порядку денного семінару заступників директорів держархівів областей, що відбудеться восени 2000 р.
  5. Посилити взаємодію Держкомархіву України та Правління УНФ у справі науково-методичного забезпечення отримання інформації про нацистські переслідування громадян України.
  6. Вважати за необхідне прискорити роботу над Довідником про місця примусового утримання громадян на окупованій території України (1941-1944), який готується спільно Держкомархівом України та УНФ "Взаєморозуміння і примирення".

Голова колегії, Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок