Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.09.2000

м. Київ № 53

Про створення Web-сайту Державного комітету архівів України
   

На виконання Указу Президента України від 31 липня 2000 р № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" як один з першочергових заходів у Програмі інформатизації архівної справи, що розробляється, слід розглядати створення Web-сайту Державного комітету архівів України.

З метою виконання комплексу організаційних заходів і програмно-технічних робіт із створення Web-сайту Держкомархіву до 15 грудня 2000 р.

НАКАЗУЮ:
  1. Відділам Держкомархіву, УДНДІАСД (В. П. Ляхоцький) до 15 жовтня 2000 р. підготувати історичні довідки та інші матеріали про Держкомархів у цілому та його структурні підрозділи, а також УДНДІАСД загальним обсягом до 30 сторінок.
  2. Заступнику Голови Держкомархіву Г. В. Боряку, УДНДІАСД (В. П. Ляхоцький):

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок