Державна архівна служба України

19.12.2000

м. Київ № 76

Про відзначення премією імені Василя Веретеннікова
   

Згідно з Положенням про премію імені Василя Веретеннікова за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства і документознавства та на підставі рішення Наукової ради Держкомархіву України від 18 грудня 2000 р.

НАКАЗУЮ:
 1. Відзначити премією імені Василя Веретеннікова 2000 р. в розмірі 250 гривень з врученням дипломів лауреатів колектив авторів (Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Я .С. Калакура, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, К. Т. Селіверстова, З. О. Сендик (посмертно), А. К. Шурубура, М. Г. Щербак) за підготовку підручника для студентів вищих навчальних закладів "Архівознавство", К., 1998.
 2. Відзначити премією імені Василя Веретеннікова 2000 р. у розмірі 250 гривень з врученням диплома лауреата головного спеціаліста Держархіву Полтавської області Т. П. Пустовіта за підготовку матеріалів до біобібліографічного словника "Архівісти Полтавщини" та статті "Життєвий і творчий шлях Ф. А. Герасименка".
 3. Оголосити подяку авторам праць, поданих на здобуття премії імені Василя Веретеннікова:

  Винокуровій Ф. А., заступнику директора Держархіву Вінницької області, та Подкуру Р. Ю., колишньому провідному спеціалісту цього ж архіву - за підготовку збірника документів і матеріалів "Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: документи і матеріали", Вінниця, 1998;

  Карамашу С. Ю., старшому науковому співробітнику Держархіву м. Києва, за серію статей та публікацій краєзнавчого, джерелознавчого характеру;

  Момот Л. М., начальнику відділу, Добрелі Л. П., Чернявській Т. В., головним спеціалістам, Пікіній В. В., архівісту І категорії Держархіву Харківської області, за підготовку історичної довідки "Харківська митниця та її керівники 1870 - 1930 рр.", а також участь у підготовці довідкових видань "Керівники митних установ Слобожанщини", Харків, 2000; "На варті митних рубежів", Харків, 2000; збірника документів і матеріалів "Митниці Слобожанщини", Харків, 2000;

  Гончаровій Н. І., доценту Київського національного університету культури і мистецтв, Кулешову С. Г., начальнику відділу УДНДІАСД, Слончак Н. М., директору ЦДКФФА України, Тодор О. Г., старшому викладачу Національного університету "Києво-Могилянська академія", Христовій Н. М., Шандрі В. С., завідувачам відділів УДНДІАСД, за участь у підготовці термінологічного словника "Архівістика", К., 1998;

  Коваль О. М., науковому співробітнику УДНДІАСД, за участь у підготовці біобібліографічного довідника "Українські архівісти. ХІХ ст. - 1930-ті роки", Вип. 1. - К., 1999.

 4. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Новохатський К. Є.) разом зі Спілкою архівістів України доопрацювати Положення про премію імені Василя Веретеннікова та подати його на затвердження до 1 березня 2001 р.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок