Державна архівна служба України

НАКАЗ

14.04.2000

м. Київ № 9

Про затвердження положень про центральні державні архівні установи України
   

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та Указу Президента України від 22 березня 2000 р № 486/2000 "Про Положення про Державний комітет архівів України"

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити положення про Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, Науково-довідкову бібліотеку центральних державних архівів України (додаються).
  2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Головархіву України від 1 червня 1999 р № 41 в частині затвердження положень про центральні державні архівні установи, зазначені в пункті 1 цього наказу Держкомархіву.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


Додаток № 1 Положення про Центральний державний архів вищих органів влади і управління України

Додаток № 2 Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Додаток № 3 Положення про Центральний державний кінофотофоноархів України

Додаток № 4 Положення про Науково-довідкову бібліотеку центральних державних архівів України (НДБ ЦДА України)


На початок
На початок