Державна архівна служба України

НАКАЗ

10.01.2001

м. Київ № 1

Про створення комісії по перегляду нормативно-правових актів
   

Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства юстиції України від 12 грудня 2000 р. № 33-8/1732 щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції України та іншими актами законодавства України

НАКАЗУЮ:
 1. Створити Комісію по перегляду нормативно-правових актів у такому складі:

  Боряк Г. В. - заступник Голови Держкомархіву України (голова);

  Бєлоусова Г. І. - помічник Голови Держкомархіву України;

  Кутова Л. О. - начальник фінансово-економічного відділу;

  Папакін Г. В. - начальник відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків;

  Прись Т. П. - головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу;

  Рижкова Г. П. - начальник відділу зберігання та обліку НАФ;

  Сельченкова С. В. - головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства.

 2. Відділам Держкомархіву підготувати переліки нормативно-правових актів з профільних питань, що підлягають перегляду, та подати їх Комісії.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок