Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.12.2001

м. Київ № 109

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 19 грудня 2001 р. "Про заходи державних архівних установ щодо приймання та забезпечення збереженості документації по виборах 2002 року народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів"
   
  1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 19 грудня 2001 р. "Про заходи державних архівних установ щодо приймання та забезпечення збереженості документації по виборах 2002 року народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Боряка Г. В.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів України

від 19 грудня 2001 р.

Про заходи державних архівних установ щодо приймання
та забезпечення збереженості документації
по виборах 2002 року народних депутатів України,
депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів

Заслухавши інформацію начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України Г. В. Портнова про участь державних архівних установ у виконанні Указу Президента України від 30 жовтня 2001 р. № 1011/2001 "Про забезпечення реалізації прав громадян, принципів демократичного суспільства, відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення виборів 2002 року" і доручення Прем'єр-міністра України від 3 листопада 2001 р. № 1571/1,
колегія вирішує:

  1. Вважати забезпечення збереженості документів щодо проведення виборів 2002 року одним із пріоритетних завдань державних архівних установ.
  2. Затвердити заходи державних архівних установ щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів (додаються).
  3. Відділам Держкомархіву України надавати державним архівним установам консультативну та практичну допомогу у вирішенні питань впорядкування, приймання, забезпечення збереженості та використання документації по виборах 2002 року.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова колегії,
Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


СХВАЛЕНО
рішення колегії
Державного комітету
архівів України
від 19 грудня 2001 р.

ЗАХОДИ
державних архівних установ щодо приймання
та забезпечення  збереженості документації
по виборах 2002 року народних депутатів  України,
депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів


з/п
Назва заходів Термін виконання Виконавці
1 2 3 4
1 Відповідно до статті 86 Закону України "Про вибори народних депутатів України" надати допомогу Центральній виборчій комісії (ЦВК) у розробці Переліку виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних архівних установах, та порядку її передачі до цих установ За поданням ЦВК Держкомархів
2 Відповідно до листа Держкомархіву від 07.11.01 № 02-1048 організувати роботу щодо звільнення сховищ державних архівних установ від виборчих бюлетенів по виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад у 1998-му році До 1 лютого 2002 р. Державні архівні установи, що зберігають виборчі бюлетені
3 Провести з архівними відділами райдержадміністрацій, міськархівами заняття по підготовці до приймання відповідної виборчої документації Лютий-березень 2002 р. Державні архіви АРК, областей
4 Взяти участь у роботі методичного центру ЦВК та його відділень на місцях Січень-березень 2002 р. Держкомархів, ЦДАВО, державні архіви АРК, областей, мм. Києва і Севастополя
5 Подати до місцевих державних адміністрацій, міськвиконкомів замовлення на фінансування, упорядкування та наступного зберігання виборчої документації Січень 2002 р. Державні архіви АРК, областей, мм. Києва і Севастополя, місцеві державні архівні установи
6 Встановити контакти з політичними партіями, блоками партій з метою забезпечення збереженості та наступного приймання на державне зберігання документів передвиборчої кампанії Січень-березень 2002 р. ЦДАГО, державні архіви АРК, областей, мм. Києва і Севастополя
7 Забезпечити приймання на державне зберігання аудіовізуальної документації, що відображає хід передвиборчої кампанії Перше півріччя 2002 р. ЦДКФФА, державні архіви АРК, областей, м. Севастополя
8 Надати допомогу Міністерству культури і мистецтв України та його органам на місцях у формуванні експозицій тематичних виставок, присвячених проведенню виборів Січень-березень 2002 р. ЦДАВО, державні архіви АРК, областей, мм. Києва і Севастополя
9 Запропонувати Мін'юсту, Міносвіти, Держкомінформу, Академії педагогічних наук, ЦВК послуги на платних засадах у створенні інформаційних та навчальних теле- і радіопрограм, випуску тематичних кінофільмів з питань застосування виборчого законодавства Грудень 2001 р. - березень 2002 р. ЦДКФФА
10 Здійснити приймання на державне зберігання документації по виборах 2002 року Квітень 2002 р. Державні архівні установи

На початок
На початок