Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.12.2001

м. Київ № 112

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 грудня 2001 р. "Про хід виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України""
   
  1. Оголосити до відома та виконання рішення колегії Держкомархіву України від 19 грудня 2001 р. "Про хід виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України"".
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів України

від 19 грудня 2001 р.

Про хід виконання Перспективного плану підготовки
архівних довідників за програмою
"Архівні зібрання України"

Заслухавши доповідь начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Державного комітету архівів України Г. В. Папакіна про хід виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України", колегія відзначає, що після прийняття попереднього рішення колегії Держкомархіву України від 22.11.2000 р. "Про стан та перспективи підготовки архівних довідників" на цій ділянці відбулися істотні зрушення. У результаті проведеної протягом 2000–2001 рр. роботи вийшли друком підготовлені на високому науковому та поліграфічному рівні два серійні путівники архівів, які досі не мали друкованого інформатора про склад і зміст своїх фондів – ЦДАГО та ЦДІАЛ; 4-й випуск бібліографічного покажчика Архівні та бібліотечні джерела української історичної думки. Редакційно-видавничою радою Держкомархіву рекомендований до друку путівник Держархів Чернігівської області, вихід якого у світ очікується найближчим часом; в наборі знаходиться Анотований каталог кінодокументів виробництва 1945–1955 рр., підготовлений ЦДКФФА, завершується робота з наукового та технічного редагування путівника Держархів Сумської області, бібліографічного покажчика Видання архівних установ 1925–2000. Редакційно-видавничою радою Держкомархіву прийнято до розгляду путівник Державний архів МВС України. На стадії завершення перебуває путівник Державний архів Тернопільської області. Державні архіви включилися в роботу зі створення серії довідників Анотовані реєстри описів державних архівів, довідника Розсекречені архівні фонди, зведеного каталога "Празькі архіви" тощо.

Разом з тим, колегія Держкомархіву України відмічає наявність у ході виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України" певних прорахунків та недоліків у плануванні. Зокрема, із запланованих до завершення в 2001 р. 13 спеціальних довідників та 5 путівників підготовлено 5 довідників і 4 путівники, ще 4 довідники перебувать у стадії завершення; щодо поданого на розгляд редакційно-видавничої ради Держкомархіву доповнення до путівника Держархів Херсонської області прийнято рішення про продовження роботи над ним і доцільність випуску повноцінного інформаційного видання. Затягнулася робота з підготовки другого видання довідника Архівні установи України, Анотованого покажчика архівних фондів з історії УПА, Національного реєстру Еліта України ХХ ст., каталога Інвентарі XVI – XVII ст. у фондах ЦДІАЛ тощо. До Перспективного плану потрапило ряд вузькотемних довідників або таких, які не планується тиражувати. На неприпустимо низькому науковому, фаховому та поліграфічному рівні підготовлений путівник Державні архіви Хмельницької області, який випущено під грифом Держкомархіву та держархіву області. Повільно розгортається робота з методичної підтримки і супроводу серії "Спеціальні довідники", а також складання методичних рекомендацій щодо підготовки видань серії "Путівники".

Виходячи з надзвичайної важливості забезпечення державних архівів довідниками нового покоління про склад і зміст НАФ,
колегія вирішує:

  1. Прийняти до відома інформацію про хід виконання Перспективного плану підготовки архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України" в 2001 р.
  2. Рекомендувати директорам державних архівів звернути особливу увагу на необхідність:
  3. Зобов'язати Редакційно-видавничу раду (Боряк Г. В.) та відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву (Папакін Г. В.) вжити заходів щодо:
  4. Зобов'язати директорів державних архівів Сумської та Тернопільської областей Л. А. Заїку, Б. В. Хаварівського взяти під особистий контроль питання завершення підготовки путівників та їх видання.
  5. Директорам державних архівів Вінницької, Рівненської та Чернівецької областей С. А. Гальчаку, М. І. Григоруку, Л. А. Анохіній забезпечити завершення роботи з підготовки путівників згаданих архівів у 2002 р.
  6. Звернути увагу директора Державного архіву Хмельницької області П. Я. Слободянюка на неприпустимо низький рівень підготовки і поліграфічного виконання путівника Державні архіви Хмельницької області та зобов'язати його організувати роботу з видання нового довідника про склад і зміст фондів державного архіву області та Кам'янець-Подільського міського державного архіву в тісній співпраці з фахівцями Держкомархіву.
  7. Вважати за потрібне обговорити хід та перспективи підготовки і видання архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України" під час розширеного засідання колегії Держкомархіву України 6 лютого 2002 р.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок