Державна архівна служба України

НАКАЗ

12.03.2001

м. Київ № 15

Про підготовку, вихід у світ та публікацію на Web-сайті періодичних видань Держкомархіву України за 2001 р.
   

З метою дотримання періодичності виходу в світ науково-практичного журналу "Архіви України" та "Вісника Державного комітету архівів України", забезпечення їх редакційної підготовки, макетування, друку, розсилання та публікації на Web-сайті Держкомархіву України

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити графіки, що передбачають усі етапи зазначених робіт (додатки 1 та 2).
  2. Відповідальність за дотримання графіків покласти на керівництво відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків, а також відділу кадрового та діловодного забезпечення Держкомархіву України, УДНДІАСД, ЦЛМРД ЦДА України.
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


Додаток 1
до наказу Держкомархіву
від 12 березня 2001 р. № 15

Графік робіт з підготовки, друку та розсилання
"Вісника Державного комітету архівів України" на 2001 р.

1. Формування номера:

Виконавець: відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву.

2. Редакційна підготовка:

Виконавець: УДНДІАСД.

3. Виготовлення оригінал-макету:

Виконавець: відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву.

4. Друк:

Виконавець: ЦЛМРД ЦДА України.

5. Публікація на Web-сайті:

Виконавець: УДНДІАСД.

6. Обов'язкова розсилка, розсилання накладу установам системи:

Виконавець: відділ кадрового та діловодного забезпечення Держкомархіву.


Додаток 2
до наказу Держкомархіву
від 12 березня 2001 р. № 15

Графік робіт з підготовки та друку науково-практичного
журналу "Архіви України" на 2001 р.

1. Редакційна підготовка:

Виконавець: відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву.

2. Виготовлення оригінал-макету:

Виконавець: відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву.

3. Друк:

Виконавець: ЦЛМРД ЦДА України.

4. Публікація на Web-сайті:

Виконавець: УДНДІАСД.

5. Обов'язкова розсилка:

Виконавець: відділ кадрового та діловодного забезпечення Держкомархіву.


На початок
На початок