Державна архівна служба України

НАКАЗ

23.03.2001

м. Київ № 18

Про організацію виконання наказу Держкомархіву від 24 січня 2001 р. № 6
   

У зв'язку з виданням Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:
  1. Керівникам Державного архіву при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя забезпечити виконання пункту 2 наказу Держкомархіву України від 24 січня 2001 р. № 6 "Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами" протягом двох місяців після реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Держкомархіву України про впорядкування умов оплати праці працівників державних архівних установ.
  2. Начальникам відділів Держкомархіву: зберігання та обліку НАФ, формування НАФ та діловодства, інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків, фінансово-економічного (Рижкова Г. П., Портнов Г. В., Папакін Г. В., Кутова Л. О.) подати у строк, зазначений у пункті 1 цього наказу, для затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами.
  3. Пункт 3 наказу Держкомархіву від 24 січня 2001 р. № 6 ввести в дію після затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, згідно з Порядком ціноутворення, затвердженим згаданим наказом.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок