Державна архівна служба України

НАКАЗ

26.03.2001

м. Київ № 20

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21 березня 2001 р. "Про підвищення ефективності співпраці Держкомархіву України з Верховною Радою України у законотворчій роботі"
   

 1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 21 березня 2001 р. "Про підвищення ефективності співпраці Держкомархіву з Верховною Радою України у законотворчій роботі" (додається).
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів україни

від 21 березня 2001 р.

Про підвищення ефективності співпраці Держкомархіву України
з Верховною Радою України у законотворчій роботі

Колегія, заслухавши інформацію заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка, відзначає, що Держкомархів у межах своїх повноважень узагальнює практику застосування законодавства з питань, які належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд суб'єктам законодавчої ініціативи - Президентові України та Кабінету Міністрів України. Зазначені пропозиції подаються шляхом розроблення проектів самостійних законів або під час погодження законопроектів, підготовлених іншими центральними органами виконавчої влади.

Взаємодія з Верховною Радою України у законотворчій роботі відбувається під час подання комітетами Верховної Ради або народними депутатами-авторами законопроектів Держкомархіву проектів законів на експертизу з питань, дотичних архівної сфери, або залучення фахівців-архівістів як експертів для допрацювання відповідних законопроектів. Останнім часом, наприклад, Держкомархів брав участь у допрацюванні проектів законів "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про нотаріат"", "Про обов'язковий примірник документів", "Про вибори народних депутатів", "Про вибори Президента України".

Ділові стосунки у Держкомархіву існують з Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності. Члени комітету неодноразово відвідували Держкомархів, центральні державні архіви, розташовані у м. Києві, де знайомилися з діяльністю архівних установ, обговорювали актуальні питання архівної справи, пропозиції до законодавчих актів тощо.

Зараз на розгляді у Верховній Раді України знаходиться підготовлений Держкомархівом проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"", який включено до переліку питань, що передбачається розглянути на поточній сьомій сесії. Цей законопроект як прийнятний і актуальний підтримано Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти під час розгляду 7 лютого 2001 р. на засіданні комітету, а також Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України. У зв'язку із зауваженнями, зробленими у процесі розгляду проекту Закону, Держкомархівом вчасно подано профільному Комітету з питань культури і духовності пропозиції про допрацювання проекту.

Разом з тим, колегія зазначає, що участь Держкомархіву в законодавчій роботі на цій її стадії відбувається майже виключно з ініціативи Верховної Ради України, тому він має досить обмежені можливості впливати на законотворчий процес в частині формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства. Це в свою чергу іноді веде до прийняття колізійних або нездійснених норм і ускладнення реалізації державної політики у зазначеній сфері.

З метою підвищення ефективності законотворчої діяльності
колегія вирішує:

 1. Інформацію заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка взяти до відома. Роботу Держкомархіву щодо співпраці з Верховною Радою, її комітетами та депутатськими фракціями (групами) визнати недостатньою.

  Рекомендувати керівництву Держкомархіву активізувати ділову взаємодію Державного комітету з відповідними комітетами Верховної Ради України, передусім з Комітетом з питань культури і духовності, систематично інформувати його про стан архівної справи, проблеми законодавчої підтримки реалізації державної політики у цій сфері.

 2. Визначити відповідальними за супровід проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"" при розгляді його у Верховній Раді України заступника Голови Державного комітету Г. В. Боряка і начальника організаційно- аналітичного відділу Держкомархіву К. Є. Новохатського.
 3. Посилити роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації щодо необхідності прийняття нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", інших законодавчих актів з архівної справи і діловодства.
 4. Представити останню редакцію проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"" на Web-сайті Держкомархіву, довести її до відома державних установ.

  Рекомендувати керівникам державних архівних установ за результата ми вивчення зазначеного проекту подати конкретні пропозиції архівістів щодо можливого його вдосконалення та провести відповідну роботу з народними депутатами у виборчих округах, спрямовану на забезпечення ними підтримки проекту.

 5. Просити Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності ширше залучати фахівців-архівістів до експертизи законопроектів, у яких зачіпаються профільні Держкомархіву питання.

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок