Державна архівна служба України

НАКАЗ

27.03.2001

м. Київ № 21

Про приймання на державне зберігання документів Держкомітету України з матеріальних ресурсів та Агентства з питань банкрутства, що ліквідовані
   

У зв'язку з ліквідацією відповідно до указів Президента України від 21 грудня 1994 р. № 789 та від 15 грудня 1999 р. № 1573 центральних органів виконавчої влади - Державного комітету України з матеріальних ресурсів і Агентства з питань банкрутства без правонаступників та з метою забезпечення збереженості їх документів з особового складу, що мають важливе значення для задоволення законних прав громадян,

НАКАЗУЮ:
  1. Директору Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України Л. В. Яковлєвій разом з діловодними і кадровими службами Державної акціонерної компанії "Укрресурси" та Державної госпрозрахункової установи (агентства) з питань банкрутства провести на договірних засадах експертизу цінності, впорядкування та описання документів з особового складу Держкомітету України з матеріальних ресурсів, його попередників та Агентства з питань банкрутства і до 1 липня поточного року здійснити приймання справ, строки зберігання яких ще не закінчилися.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву (Портнов Г. В.).

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок