Державна архівна служба України

НАКАЗ

20.04.2001

м. Київ № 30

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 18 квітня 2001 р. "Про хід підготовки та методичного забезпечення серії довідників "Анотовані реєстри описів фондів державних архівів""
   

  1. Оголосити до відома та виконання рішення колегії Державного комітету архівів України "Про хід підготовки та методичного забезпечення серії довідників "Анотовані реєстри описів фондів державних архівів"".
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів України

від 18 квітня 2001 р.

Про хід підготовки та методичного забезпечення серії довідників
"Анотовані реєстри описів фондів державних архівів"

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України Г. В. Папакіна про хід підготовки та методичного забезпечення серії довідників "Анотовані реєстри описів фондів державних архівів", колегія констатує, що здійснення цієї великої і важливої роботи потребує значного організаційного та методичного забезпечення. Друком вийшли підготовлені київськими, дніпропетровськими та одеськими архівістами анотовані описи фондів "Архів Коша Нової Запорозької Січі", "Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев" (т. 1-2); "Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России" (т. 1-3); покажчик фондів Державного архіву Одеської області за дореволюційний період. Досвід їх підготовки покладений в основу Рекомендацій щодо укладання анотованого реєстру архівних описів, схвалених Методкомісією Держкомархіву у березні цього року.

Орієнтуванню державних архівів щодо розгортання цієї роботи служили відповідні вказівки, що містилися у листі Держкомархіву України № 01-6128 від 29 вересня 2000 р. "Про планування роботи державних архівних установ на 2001 р. та звітність за 2000 р." та у рішенні колегії Державного комітету архівів від 22 листопада 2000 р. "Про стан та перспекти ви підготовки архівних довідників", згідно з якими державним архівам пропонувалося розпочати підготовку довідників про склад і зміст документів НАФ, у тому числі і підготовку анотованих реєстрів описів.

Разом з тим колегія відзначає, що стан роботи з реалізації цих завдань не можна визнати задовільним.

Аналіз планів розвитку архівної справи у державних архівах України на 2001 р. показав, що лише частина архівів відповідально поставилася до підготовки анотованих реєстрів описів. Ця робота включена до річних планів ЦДІАЛ, держархівів АР Крим, Донецької, Хмельницької областей. Реально розпочато роботу із складання анотованих реєстрів описів у ЦДІАК, керівництво якого вважає це пріоритетним напрямом роботи, та у Держархіві Одеської області. Інші державні архіви навіть не планують такої роботи на найближчу перспективу.

Виходячи з викладеного колегія вирішує:

  1. Вважати за доцільне привернути увагу керівників державних архівів до нагальної необхідності розпочати у поточному році роботу з підготовки анотованих реєстрів описів фондів.
  2. Відзначити відповідальне ставлення до організації цієї роботи керівництва ЦДІАК, Держархіву Одеської області.
  3. Схвалити роботу з методичного забезпечення підготовки анотованих реєстрів описів, проведену Методичною комісією Держкомархіву та УДНДІАСД.
  4. Передбачити у планах Держкомархіву та УДНДІАСД проведення у жовтні 2001 р. з метою узагальнення досвіду підготовки анотованих реєстрів описів робочої наради фахівців державних архівів, які беруть безпосередню участь у цій роботі (на базі ЦДІАК України).

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок