Державна архівна служба України

НАКАЗ

5.05.2001

м. Київ № 37

Про впорядкування умов оплати праці працівників архівних установ
   

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2001 р. за № 410/5601


Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з метою впорядкування умов оплати праці працівників архівних установ України

НАКАЗУЮ:
 1. Затвердити з 1 березня 2001 року схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників архівних установ України згідно з додатками 1-6.
 2. Надати право керівникам архівних установ України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків:

  2.1. Установлювати:

  1) працівникам архівних установ конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів (ставок заробітної плати);

  2) посадові оклади заступників керівників архівних установ, заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

  3) підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам архівних установ:

  а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків.
  За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням;

  б) за науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфіка ційними вимогами):

  • доктора наук - на 25 відсотків,
  • кандидата наук - на 15 відсотків.

  Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників архівних установ підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним званням чи науковим ступенем;

  в) за особливу громадську значущість архівних установ, які включені до переліку, затвердженого Державним комітетом архівів за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів - на 20 відсотків;

  4) місячні оклади прибиральникам приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, з підвищенням на 10 відсотків;

  5) доплати працівникам:

  а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відсутнього працівника або за вакантною посадою:

  • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
  • за суміщення професій (посад);
  • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються керівникам архівних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

  б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

  в) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

  • за високі досягнення у праці;
  • за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
  • за складність, напруженість у роботі.

  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

  2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

  2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

 3. Керівним працівникам архівних установ, оплата праці яких залежить від групи за оплатою праці, у разі перевищення установою більш як удвічі показників, установлених для архівних установ І групи за оплатою праці, встановлювати надбавки в розмірі 10 відсотків посадового окладу.
 4. Установити водіям вантажних та легкових автомобілів:
 5. Затвердити Показники для віднесення архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів (додаток 7).
 6. Посадові оклади, визначені додатками 1-6 до цього наказу, поширюються на відповідні категорії працівників архівних установ незалежно від відомчого підпорядкування.
 7. Преміювання керівників, встановлення надбавок до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням вищої установи у межах наявних коштів на оплату праці.
 8. Уважати такими, що втратили чинність, накази Головархіву України від 16 березня 1993 р. № 14 "Про введення умов оплати праці працівників державних архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки", від 14 серпня 1996 р. № 34а "Про схеми посадових окладів працівників архівних установ", від 16 червня 1998 р. № 33 "Про затвердження схем посадових окладів працівників архівних установ", зареєстрований в Мін'юсті України 25 червня 1998 р. № 403/2843.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Перший заступник Міністра
П. К. Германчук
Міністерство праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра
М. О. Солдатенко
Центральний комітет профспілки
працівників державних
установ України
Голова
В. П. КоломієцьДодаток 1

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

Схема посадових окладів
керівних працівників державних архівів та інших архівних установ
Посада Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
І група ІІ група ІІІ група
Директор 180 170 160
Головні: зберігач фондів, інженер 160 145 140
Завідувач відділу з основної діяльності 160 150 140
Завідувач реставраційної майстерні, лабораторії мікрофільмування і реставрації документів 150 140 130
Головні: архівіст, археограф, палеограф, методист 150 140 130
Завідувач сектора з основної діяльності 150 140 130.
Завідувачі (начальники) інших відділів (секторів), лабораторій 140 130 125
Завідувач архівосховища:
І групи
ІІ групи
150
140
140
130
-
125

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. КутоваДодаток 2

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

Схема посадових окладів фахівців, керівників інших структурних підрозділів
та інших працівників архівних установ
Посада Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Головний науковий співробітник 175
Провідний науковий співробітник 150
Старший науковий співробітник 145
Науковий співробітник 135
Молодший науковий співробітник 125
Провідний:
архівіст, археограф, палеограф, методист, реставратор, інженер, бухгалтер, економіст
145-150
Архівіст, археограф, палеограф, методист, інженер, бухгалтер, економіст, редактор:
І категорії
ІІ категорії
140-145
135-140
Архівіст, археограф, палеограф 130
Провідний: бібліотекар, бібліограф 140-150
Бібліотекар, бібліограф:
І категорії
ІІ категорії
135-140
130-135
Бібліотекар, бібліограф 130
Старший зберігач фондів 135-140
Зберігач фондів 130
Завідувач фільмотеки, фонотеки 135
Старший зберігач експонатів, старший музейний доглядач 135
Зберігач експонатів, музейний доглядач 130
Реставратор архівних документів, фільмокопій, фільмових матеріалів, фотодокументів:
І категорії
ІІ категорії
135
125
Старший майстер, старший контрольний майстер 145
Старший лаборант, який має вищу освіту 145
Майстер, контрольний майстер 130
Установник кольору і світла фільмів 130
Проявляч кіноплівки 125
Копіювальник фільмових матеріалів 125
Підготовник вихідних матеріалів фільмів 125
Техніки всіх спеціальностей:
І категорії
ІІ категорії
130
125
Техніки всіх спеціальностей 120

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


Додаток 3

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

Схема посадових окладів
фахівців, керівників інших структурних і технічних службовців загальних професій
Посада Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Завідувач канцелярії 130
Завідувач господарства 130
Завідувач бюро перепусток 125
Завідувач складу 130
Завідувач камери схову 120
Завідувач копіювально-розмножувального бюро 130
Старший інспектор 130
Старший касир 130
Інспектор 130
Касир 125
Агент із забезпечення 125
Діловод 125
Друкарка всіх категорій 125
Секретар-друкарка 125
Секретар 125
Табельник 125

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


Додаток 4

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

Схема керівних посадових окладів
Посада Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Директор (завідувач) 160
Головні: бібліотекар, бібліограф, методист 150

Примітка: Група за оплатою праці визначена згідно з галузевими нормами Міністерства культури і мистецтв України.


Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


Додаток 5

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

Схема місячних окладів (тарифних ставок)
робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням архівних установ
Професії Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Водій автомобіля, в залежності від класу автомобіля:
особливо малий та малий (робочий об'єм двигуна до 1,8 л)
середній (від 1,8 до 3,5 л)
великий (понад 3,5 л)
120
125
125
Робітник з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання 135
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 130
Оператор апарата мікрофільмування та копіювання 130
Оператор копіювальних і розмножувальних машин 125
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 120
Палітурник документів 120
Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, електромонтер, електрик, столяр, маляр-штукатур, машиніст холодильних установок, оператор з кондиціонерів, будівельник та інші робітники 130
Прибиральник виробничих (службових) приміщень, території 120
Експедитор 120
Підсобний робітник 120
Сторож 120
Гардеробник 120
Ліфтер 120
Натирач підлоги 120
Садівник 120

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


Додаток 6

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

Схема посадових окладів
працівників централізованих бухгалтерій архівних установ
Посади Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Головний бухгалтер 140-185
Керівник групи обліку 135-155

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


Додаток 7

до наказу Держкомархіву України
від 5 травня 2001 р. № 37

ПОКАЗНИКИ
для віднесення архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів
 1. Група за оплатою праці керівників і спеціалістів архівних установ установлюється один раз на рік Держкомархівом України, виходячи з фактичних даних за звітний рік, за умов виконання всіх показників, передбачених для установ цієї групи.

  Держкомархів України з урахуванням досягнень у науково-виробничій діяльності окремих державних архівних установ може перевести їх на групу вище без виділення додаткових коштів на це з Державного бюджету.

 2. Архівні установи можуть бути віднесені на одну групу нижче за оплатою праці керівників і спеціалістів порівняно з групою, яка визначена за встановленими показниками, у разі наявності в них істотних недоліків у забезпеченні схоронності архівних документів, організації їх приймання, науково-технічного опрацювання та використання їх інформації.
 3. До І групи за оплатою праці керівників і спеціалістів відносяться центральні державні архіви України, Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Центральна лабораторія мікрофотокопію вання і реставрації документів ЦДА України, Державний архів м. Києва. до наказу Держкомархіву України від 5 травня 2001 р. № 37
 4. Державні архіви областей, м. Севастополя відносяться до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів залежно від значущості, обсягу зберігання та видів документів за такими показниками:
 5. Обсяг зберігання документів установлюється, виходячи із загальної кількості одиниць зберігання, що внесені до паспортів державних архівів.
 6. Під час визначення обсягу зберігання документів також ураховують ся такі додаткові показники, наявність і фактичні дані яких установлю ються на підставі статистичної звітності та облікових документів архіву:

  а) якщо архіви мають у своїй структурі служби, що здійснюють створення страхового фонду копій документів Національного архівного фонду в повному комплексі, фонду користування, консерваційно-профілактичне оброблення документів, складні реставраційні роботи, то вони відносять ся до групи на один ступінь вище, ніж група, встановлена за показниками обсягу зберігання документів;

  б) загальні обсяги зберігання документів архівів, що поряд з управлінською документацією зберігають творчу документацію, документи особового походження, кінофотофоновідеодокументи та науково-технічну документацію, визначаються з урахуванням переведення в одиниці зберігання управлінської документації зазначених видів документів, виходячи з такого співвідношення: 1 од. зб. іншої документації (крім управлінської) дорівнює 5 од. зб. управлінської документації;

  в) архіви, що здійснюють зберігання страхового фонду копій документів Національного архівного фонду, фонду користування, копій документів, які надійшли із зарубіжних країн, включають поряд з основними обсягами зберігання документів додаткові їх обсяги у вигляді копій.
  Обсяг страхового фонду копій документів Національного архівного фонду включається в загальний обсяг одиниць зберігання управлінської документації. Мікрофільми та мікрофіші фонду користування, що надійшли з зарубіжних країн, включаються з урахуванням перерахунку мікрофото копій в одиниці зберігання документів з паперовою основою у співвідно шенні: 100 кадрів позитива мікрофільмів та мікрофіш прирівнюються до 1 од. зб. управлінської документації або 5 од. зб. документів особового походження чи науково-технічної документації;

  г) за наявності у складі архіву науково-довідкової бібліотеки або сховища друкованих видань додатково до обсягу зберігання документів додається кількість друкованих видань;

  ґ) для архівів, що зберігають документи на п'яти і більше видах носіїв, які вимагають забезпечення різних умов зберігання документів, уводиться поправочний коефіцієнт до обсягу цих документів у бік збільшення, який дорівнює 1,3;

  д) для архівів, що зберігають і використовують документи на іноземних мовах, уводяться поправочні коефіцієнти до обсягу зберігання документів у бік збільшення:

  на трьох іноземних мовах, загальним обсягом не менше 5 відсотків - коефіцієнт 1,1;
  на чотирьох і більше мовах обсягом не менше 15 відсотків - коефіцієнт 1,2.

  За наявності в архівах документів на стародавніх мовах обсягом не менше 1 відсотка поправочний коефіцієнт становить 1,2;

  е) в архівах, що забезпечують оптимальні умови зберігання документів відповідно до діючих нормативних вимог обсягом не менше 75 відсотків архівного фонду, вводиться поправочний коефіцієнт до обсягу збереження документів у бік збільшення 1,2, а в повному обсязі архівного фонду - коефіцієнт 1,3;

  є) в архівах, що систематично включають до наукового обігу архівні документи шляхом видання довідників та інших інформаційних видань про склад і зміст їх фондів, а також подання інформації про нові надходження та розсекречені документи, вводиться поправочний коефіцієнт до обсягу документів у бік збільшення 1,2;

  ж) в архівах, де питома вага використання архівного фонду дорівнює не менше 3 відсотків обсягу документів, уводиться поправочний коефіцієнт до обсягу документів у бік збільшення 1,2;

  з) в архівах, що мають не обліковані та не описані у встановленому порядку документи обсягом понад 0,1 відсотка, вводиться поправочний коефіцієнт у бік зменшення обсягу зберігання документів, який дорів- нює 1,1;

  і) в архівах, що допустили пошкодження або втрату документів, не пов'язані зі стихійним лихом або нещасними випадками, вводиться поправочний коефіцієнт до обсягу документів у бік зменшення 1,2.

 7. Якщо архів може одночасно застосовувати декілька поправочних коефіцієнтів, то уточнений (умовний) обсяг зберігання документів розраховується із загальної суми поправочних коефіцієнтів від обсягу зберігання документів.
 8. Інформація за показниками, вказаними в п. 6 (у тому числі в підпунктах "з" і "і"), подається архівом до Держкомархіву одночасно зі статзвітністю, якщо виникають підстави для переведення архіву в іншу групу за оплатою праці керівників і спеціалістів.
 9. Цей порядок може бути застосований при віднесенні до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів галузевих архівів, а також інших архівних установ, у яких установлено аналогічні до архівних установ умови оплати праці. У такому разі рішення про встановлення конкретної групи приймає відповідний центральний орган виконавчої влади.

Начальник організаційно-аналітичного
відділу Держкомархіву України
К. Є. Новохатський


На початок
На початок