Державна архівна служба України

НАКАЗ

14.05.2001

м. Київ № 38

Про реорганізацію УДНДІАСД
   

У зв'язку з неприбутковою формою діяльності, повним фінансуванням з державного бюджету, а також з метою приведення назви й організаційної форми Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у відповідність з вимогами, встановленими Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність" та постановами Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 311 "Про створення в м. Києві Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства", від 14 квітня 1997 року № 321 "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ",

НАКАЗУЮ:
  1. Реорганізувати Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (організаційна форма - державне підприємство) в Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (організаційна форма - державна наукова установа) і встановити, що УНДІАСД є правонаступником УДНДІАСД.
  2. Зобов'язати директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства В. П. Ляхоцького в місячний термін:

    1) здійснити організаційні заходи з приведення установчих документів Інституту у відповідність з чинним законодавством;

    2) створити комісію для проведення заходів щодо скасування державної реєстрації Інституту як суб'єкта підприємницької діяльності.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
архівів України
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок