Державна архівна служба України

НАКАЗ

15.05.2001

м. Київ № 39

Про впорядкування умов оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
   

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2001 р. за № 443/5634

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з метою впорядкування умов оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі - УДНДІАСД)

НАКАЗУЮ:
 1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників УДНДІАСД згідно з додатками 1, 2.
 2. Надати право керівнику УДНДІАСД у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків, установлювати:

  1) працівникам УДНДІАСД конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів (ставок заробітної плати);

  2) посадовий оклад заступника керівника УДНДІАСД, заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

  3) підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам УДНДІАСД:

  а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків.За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням;

  б) за науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфіка ційними вимогами):

  • доктора наук - на 25 відсотків,
  • кандидата наук - на 15 відсотків.

  Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників УДНДІАСД підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним званням чи науковим ступенем;

  в) за використання дезінфекційних засобів прибиральникам приміщень, а також тим, хто зайнятий прибиранням туалетів, - на 10 відсотків;

  4) доплати працівникам:

  а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відсутнього працівника або за вакантною посадою:

  • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
  • за суміщення професій (посад);
  • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються керівнику УДНДІАСД, його заступнику, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

  5) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

  • за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
  • за складність, напруженість у роботі.

  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

  6) розміри преміювання працівників залежно від їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком.

  Преміювання керівників, установлення надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Держкомархіву України в межах наявних коштів на оплату праці.

 3. Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників УДНДІАСД цим наказом запровадити з 1 березня 2001 року.
 4. Скасувати накази Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 01.11.94 № 46-а "Про введення умов оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства", від 14.08.96 № 34 "Про схеми посадових окладів працівників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства"; наказ від 16.06.98 № 32 "Про затвердження схем посадових окладів працівників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства", зареєстрований в Мін'юсті України 26.06.98 за № 402/2842, визнати таким, що втратив чинність.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Перший заступник Міністра
В. М. Матвійчук
Міністерство праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра
М. О. Солдатенко
Центральний комітет
профспілки працівників
державних установ України
Заступник Голови
П. П. Кузьоний


Додаток 1

до наказу Держкомархіву України
від 15 травня 2001 р. № 39

СХЕМА
посадових окладів наукових працівників
Посада Науковий ступінь Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Директор інституту Керівні працівники
доктор наук
кандидат наук

370
345
Учений секретар доктор наук
кандидат наук
330
305
Завідувач науково-дослідного відділу доктор наук
кандидат наук
330
305
Завідувач науково-дослідного сектора (лабораторії) доктор наук
кандидат наук
325
300
Головний науковий співробітник Наукові співробітники
доктор наук

325
Провідний науковий співробітник. доктор наук
кандидат наук
320
295
Старший науковий співробітник кандидат наук який не має наукового ступеня
"кандидат наук"
290
260
Науковий співробітник кандидат наук який не має наукового ступеня
"кандидат наук"
260
225
Молодший науковий співробітник кандидат наук який не має наукового ступеня
"кандидат наук"
240
210

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


Додаток 2

до наказу Держкомархіву України
від 15 травня 2001 р. № 39

СХЕМА
посадових окладів службовців
Посади Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Бухгалтер І категорії (касир) 145
Завідувач господарства 140
Секретар-друкарка 125

СХЕМА
посадових окладів робітників
Посади Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), грн.
Прибиральниця 120

Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України
Л. О. Кутова


На початок
На початок