Державна архівна служба України

НАКАЗ

23.01.2001

м. Київ № 4

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України "Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи іноземного походження з історії України"
   

  1. Оголошується до виконання рішення колегії Держкомархіву України "Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи іноземного походження з історії України".
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів України

від 17 січня 2001 р.

Про створення баз даних на зарубіжні документи
історико-культурної спадщини України
та документи іноземного походження з історії України

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка про організацію в 2001 - 2005 рр. робіт із створення баз даних на документи історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документи іноземного походження, що стосуються історії України ("Архівна Україніка"), колегія Держкомархіву підкреслює надзвичайну важливість розвитку цього напрямку формування Національ ного архівного фонду. Відповідно до п. 2 ст. 17 розділу ІІІ Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" держава має виявляти особливу турботу про поповнення НАФ такими архівними документами, у пріоритетному порядку підтримувати і фінансувати їх виявлення, облікування, повернення, придбання або відтворення в копіях.

На виконання цього Держкомархів затвердив Порядок здійснення централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України (наказ № 67 від 11 листопада 1999 р., зареєстрований Міністерством юстиції 29 листопада 1999 р.). Проте досі не було здійснено практичних кроків до розроблення на державному рівні програми виявлення документів "Архівної Україніки", не підготовлено пропозицій щодо цільового фінансування окремих напрямів згаданої програми, без чого її реалізація не є можливою.

Колегія вирішила:

  1. Доручити заступнику Голови Держкомархіву Г. В. Боряку, відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків (Папакін Г. В.):
  2. Зобов'язати директорів державних архівів до 2 квітня 2001 р. подати Держкомархіву відомості про наявність, загальну кількість та походження колекцій мікрофільмів документів із закордонних архівів, що зберігаються в них, та пропозиції щодо їх опрацювання для цілей зазначеної програми.
  3. Доручити УДНДІАСД (Ляхоцький В. П.) протягом І кварталу 2001 р. видрукувати окремим виданням український переклад Загального міжнародного стандарту архівного описування ISAD(G), поширити це видання серед фахівців архівних установ; організувати протягом І півріччя розроблення, а протягом ІІ півріччя 2001 р. - апробацію в архівних установах власного дескриптивного стандарту, підготовленого для цілей програми "Архівна Україніка".
  4. Відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву (Папакін Г. В.) у І кварталі 2001 р. проаналізувати наявні міжнародні угоди про співробітництво в архівній галузі та подати пропозиції щодо їх доповнення й необхідності укладання нових угод із зарубіжними архівними установами, що зберігають документи "Архівної Україніки".

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок