Державна архівна служба України

НАКАЗ

21.05.2001

м. Київ № 42

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 16 травня 2001 р. "Про стан та подальше опрацювання ф. 441 ЦДАМЛМ України ("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури XVI-XІХ ст.")"
   

  1. Оголошується до відома та виконання рішення колегії Держкомар хіву України від 16 травня 2001 р. "Про стан та подальше опрацювання ф. 441 ЦДАМЛМ України ("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури XVI-XIX ст.")".
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 16 травня 2001 р.

Про стан та подальше опрацювання ф. 441 ЦДАМЛМ України
("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва
і літератури ХVІ-ХІХ ст.")

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника Голови Держкомар хіву України Г. В. Боряка про стан та подальше опрацювання ф. 441 ЦДАМЛМ України ("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVІ-ХІХ ст."), колегія відзначає, що питання потребує серйозних, виважених рішень і вжиття практичних заходів. Починаючи від червня 1999 р., коли у західній пресі була оприлюднена інформація про наявність у фондах ЦДАМЛМ згаданих документів, Держкомархів України займає об'єктивну та виважену позицію, суть якої полягає в необхідності всебічного вивчення походження цих документів, з'ясування прав на них німецьких інституцій, а також введення їх до широкого наукового та мистецького обігу, послідовному відстоюванні інтересів України у вирішенні надзвичайно складних реституційних проблем.

У результаті всебічного дослідження було визначено, що у ЦДАМЛМ України знаходиться ф. 441 ("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVІ-ХІХ ст."), загальним обсягом 5202 справи, який походить з музичного зібрання Академії співу в Берліні, переміщеного 1943 р. до Силезії, а після 1945 р. - до Києва за обставин, які ще не вдалося документально дослідити.

З метою забезпечення збереженості та створення страхового фонду на згадані архівні документи в серпні 2000 р. ЦДАМЛМ України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Архів Баха в Лейпцігу, Академія співу в Берліні та Музичний факультет Гарвардського університету (США) уклали угоду про співробітництво у забезпеченні збереження, опрацювання та користування унікальною колекцією. У вересні того ж року відбулася виставка-презентація документів згаданого архівного фонду в ЦДАМЛМ, що була високо оцінена громадськістю.

Після дипломатичних демаршів німецької сторони в 2000 році Кабінет Міністрів України доручив Держкомархіву спільно з Мінкультури та Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України додатково вивчити питання про згадану колекцію, створити групу українських експертів для всебічного дослідження складу та змісту ф. 441 ЦДАМЛМ України. Під час візиту Президента України до Німеччини в січні поточного року було здійснено передавання однієї справи з цього фонду на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2001 р. № 21 "Про передачу документів Національного архівного фонду в дарунок Уряду Федеративної Республіки Німеччини". Питання, пов'язані з подальшою долею ф. 441 ЦДАМЛМ України, 18 квітня 2001 р. розглядалися на засіданні комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності.

У квітні 2001 р. у м. Києві перебувала група німецьких експертів, які разом з українськими фахівцями провадили вивчення складу і зміст ф. 441 ЦДАМЛМ України та ідентифікацію його матеріалів. Сторони домовилися, що продовжуватимуть роботу з встановлення точного обсягу колекції Академії співу в Берліні, мікрофільмування фонду за рахунок коштів німецької сторони та його широке використання; констатували пріоритетне значення підготовки Зведеного каталога архіву Академії співу в Берліні, розпочатого ЦДАМЛМ України разом з Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського; домовилися про всебічне дослідження історії переміщення архіву Академії співу в Берліні після 1943 р. Німецька сторона погодилася заявити офіційну претензію щодо повернення архіву Академії співу в Берліні, надати письмові гарантії щодо представництва з боку попереднього власника архіву - Академії співу в Берліні, а також укласти окрему угоду стосовно прав користування копіями цих документів українською стороною. Наступне засідання українсько-німецької експертної групи відбудеться у червні ц. р.

Інформація про події довкола ф. 441 ЦДАМЛМ ("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVІ-ХІХ ст.") оперативно висвітлюються на Web-сайті Держкомархіву. В окремому розділі сайту представлено бібліографію й повні тексти дискусійних публікацій у вітчизняній і зарубіжній пресі (1999-2001).

Виходячи з вищевикладеного колегія вирішує:

  1. Доручити керівництву Держкомархіву України та ЦДАМЛМ продовжити розпочату роботу щодо опрацювання ф. 441 ЦДАМЛМ ("Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVІ-ХІХ ст.") в існуючому правовому полі, відповідно до міжнародних угод та національного законодавства, звернувши особливу увагу на:
  2. Доручити керівникам ЦДАМЛМ України, ЦДАГО України, ЦДАВО України, Держархіву Київської області, Держархіву м. Києва, галузевих архівів СБУ та МВС провести виявлення й копіювання документів, дотичних історії переміщення архіву Академії співу в Берліні після 1943 р.
  3. Зобов'язати заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка, директора ЦДАМЛМ України Ю. І. Кулініча всебічно й ретельно підготувати наступне спільне засідання української та німецької експертних груп у червні ц. р.
  4. Заслухати повторно інформацію Г. В. Боряка про стан та подальше опрацювання ф. 441 ЦДАМЛМ України ("Матеріали діячів західноєвро пейського мистецтва і літератури ХVІ-ХІХ ст.") на колегії Держкомархіву у вересні-жовтні 2001 р.

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусов


На початок
На початок