Державна архівна служба України

НАКАЗ

21.05.2001

м. Київ № 43

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 16 травня 2001 р. "Про засідання Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів (м. Базель, 24-28 квітня 2001 р.) та завдання, що пов'язані з участю в ньому представника Держкомархіву"
   

  1. Оголосити до відома та виконання рішення колегії Держкомархіву України від 16 травня 2001 р. "Про засідання Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів (м. Базель, 24-28 квітня 2001 р.) та завдання, що пов'язані з участю в ньому представника Держкомархіву".
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 16 травня 2001 р.

Про засідання Комітету з правових питань
Міжнародної ради архівів (м. Базель, 24-28 квітня 2001 р.)
та завдання, що пов'язані з участю в ньому
представника Держкомархіву

Заслухавши повідомлення начальника відділу інформації, використан ня НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України Г. В. Папакіна про участь у засіданні Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів (м. Базель, 24-28 квітня 2001 р.), колегія Держкомархіву України констатує, що після ХІV Міжнародного конгресу архівів (м. Севілья, вересень 2000 р.) архівні установи України стали більш тісно співпрацювати з регіональними відділеннями та комітетами Міжнародної ради архівів. Однією з важливих структур МРА є комітет з правових питань (ICA/CLM), створений 1992 р. з метою обговорення фахівцями з різних країн юридичних проблем, які постають у сфері архівної справи. Керівником цього комітету вже другий строк є заступник директора Національного архіву Швеції К. Гранстрем, секретарем - Х. Петерсон (США), а його членами на конгресі в Севільї обрані архівісти з Алжиру, Андорри, Бельгії, Італії, Китаю, Литви, Німеччини, Палестини, Польщі, Російської Федерації, Словаччини, України, Фінляндії, Франції та Швейцарії. Представник останньої, директор архіву кантону Базель-місто Й. Цвікер, став господарем першого засідання комітету.

Протягом трьох робочих днів була заслухана інформація про стан архівного законодавства в кожній з представлених країн, найголовніші проблеми, пов'язані з доступом та користуванням архівними документами, а також обговорені питання співробітництва з керівними структурами МРА, методи, завдання та план роботи комітету до 2004 р., кількість та завдання робочих груп у складі комітету. Нині таких груп шість: з проблем авторського права; автентичності електронних документів; доступу та захисту персональних даних; експертизи; архівних принципів; реституційних проблем. До останньої робочої групи, разом з архівістами Алжиру, Палестини та Польщі, увійшов представник Держкомархіву. Згаданою групою намічено здійснити підготовку чотирьох робочих документів: огляду практики впровадження принципів, сформульованих ЮНЕСКО та МРА щодо архівних реституційних проблем; висновків про співвідношення міжнародного права та національного законодавства щодо реституції й правонаступництва держав; міжнародної програми "Відновлення національної Пам'яті" та огляду практики доступу до переміщених архівів. Відповідаль ним за останню тему визначено представника Держкомархіву України Г. Папакіна.

Наступне засідання Комітету з правових питань намічено провести у квітні 2002 р. у м. Брюсселі.

З метою кращої організації роботи представника Держкомархіву України в Комітеті з правових питань МРА
колегія вирішує:

  1. Взяти заслухану інформацію до відома.
  2. Зобов'язати Г. В. Папакіна і надалі брати участь у роботі Комітету.
  3. Доручити Г. В. Папакіну розробити запитальник, опрацювати зібрані матеріали і підготувати огляд практики доступу до переміщених архівів у різних країнах світу (до кінця 2001 р.).
  4. Просити керівництво Держкомархіву сприяти участі представника архівних установ України в роботі Комітету з правових питань МРА.

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок