Державна архівна служба України

НАКАЗ

5.06.2001

м. Київ № 52

Про надсилання обов'язкових безоплатних примірників друкованих видань, що виходять під грифом архівних установ
   

Згідно із Законом України від 9 квітня 1999 р. № 595-ХІV "Про обов'язковий примірник документів" з метою забезпечення комплектування Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, а також Науково-довідкової бібліотеки ЦДА України

НАКАЗУЮ:
  1. Покласти на керівників архівних установ, під грифом яких виходять друковані видання, відповідальність за дотримання видавництвами (друкарнями) вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів" у частині надсилання на адресу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (03039, Київ-39, пр-т 40-річчя Жовтня, 3. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, відділ комплектування) обов'язкового безоплатного примірника видрукуваних ними видань.
  2. Надсилати на адресу Науково-довідкової бібліотеки ЦДА України (Г. В. Порохнюк) та відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України (Г. В. Папакін) по одному обов'язковому безоплатному примірнику всіх друкованих видань, що виходять за участю й під грифом архівних установ.
  3. Контроль за дотриманням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


На початок
На початок