Державна архівна служба України

НАКАЗ

27.06.2001

м. Київ № 57

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 26 червня 2001 р. "Про участь державних архівних установ України у Міжнародній програмі "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи""
   

  1. Оголошується до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України від 26 червня 2001 р. "Про участь державних архівних установ України у Міжнародній програмі "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи"".
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Г. В. Боряка.

Голова Державного комітету
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 26 червня 2001 р.

Про участь державних архівних установ України
у Міжнародній програмі "Спільна архівна спадщина
країн та народів Центральної і Східної Європи"

Заслухавши повідомлення начальника відділу інформації, використан ня НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України Г. В. Папакіна про засідання робочої групи Міжнародної програми "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи" (Варшава, 7-8 червня 2001 р.), колегія Держкомархіву України констатує, що згадана програма має виняткове значення для створення бази даних з "Архівної Україніки" в державних архівах центрально- і східноєвропейського регіону, а також для інформації світового архівного співтовариства про документи НАФ, дотичні історії інших країн та народів. Про це свідчить і її включення до плану робіт Європейського відділення МРА на 2001-2004 роки. Ініціатива Генеральної дирекції польських архівів, підтримана Архівом відкритого суспільства Центральноєвропейського університету, заслуговує на підтримку, відповідає інтересам всіх учасників, сприятиме вільному обміну архівною інформацією, пропаганді документів державних (національ них) архівних фондів, дотичних історії різних країн та народів регіону. Співкоординаторами проекту виступають Генеральна дирекція польських архівів та Архів відкритого суспільства (Будапешт); до участі у програмі вже зголосилися Австрія, Литва, Польща, Словенія, Україна. Тривають переговори щодо залучення інших країн регіону, передусім Росії.

Результатом реалізації програми має стати електронний довідник про архівні фонди, що є спільною архівною спадщиною Центрально- і Східноєвропейського регіону, розміщений на Web-сайті Архіву відкритого суспільства. Однак уже на першому етапі передбачено створення окремої Web-сторінки з короткою інформацією про учасників проекту. В майбутньому передбачається його міжнародне фінансування.

У зв'язку з вищевикладеним колегія вирішує:

  1. Взяти інформацію про засідання робочої групи Міжнародної програми "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи" до відома.
  2. Доручити відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву (Папакін Г. В.) протягом ІІІ кварталу 2001 р. підготувати попередню інформацію про українські архівні документи, дотичні спільній архівній спадщині Центрально- і Східноєвропейського регіону, для розміщення на Web-сайті Архіву відкритого суспільства.
  3. Проінформувати державні архівні установи України про участь у цій програмі нашої держави і необхідність передбачити в планах на 2002 р. початок роботи з виявлення архівних фондів, що складають спільну архівну спадщину країн та народів Центрально- і Східноєвропейського регіону.
  4. Доручити відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву (Папакін Г. В.) разом з Держархівом Закарпатської області (Делеган М. В.) вивчити питання щодо можливості проведення у І півріччі 2002 р. у м. Ужгороді міжнародної наукової конференції "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи".
  5. Передбачити участь представника Держкомархіву України в наступному засіданні робочої групи Міжнародної програми "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи".
  6. Доручити редакції журналу "Архіви України" (Васько Л. М.) організувати підготовку і публікацію статті про Міжнародну програму "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи".

Голова колегії,
Голова Держкомархіву України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок