Державна архівна служба України

НАКАЗ

21.09.01

м. Київ № 72

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 19 вересня 2001 р. "Про участь Держкомархіву України у підготовці проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" до розгляду Верховною Радою України у другому читанні"
   

  1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 19 вересня 2001 р. ""Про участь Держкомархіву України у підготовці проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (додається).
  2. Звернути увагу керівників УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДАМЛМ, держархівів Вінницької, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської, Харківської областей та м. Києва на грубе порушення виконавської дисципліни.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Боряка Г. В.

Голова Державного комітету
архівів України
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів України

від 19 вересня 2001 р.

Про участь Держкомархіву України у підготовці
проекту нової редакції Закону України
"Про Національний архівний фонд і архівні установи"
до розгляду Верховною Радою України у другому читанні

Колегія, заслухавши інформацію начальника організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву К. Є. Новохатського про стан підготовки проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та участь у цьому Держкомархіву, відмічає, що після прийняття Верховною Радою України зазначеного законопроекту в першому читанні Держкомархівом проведено певну роботу, спрямовану на його вдосконалення і якнайшвидше остаточне прийняття, зокрема:

У результаті проведеної роботи конкретизовано низку положень законопроекту, уточнено статус різних категорій архівних документів, види архівних установ, їх статус, посилено норми щодо захисту документів НАФ та архівних установ, приведено у відповідність до міжнародних стандартів окремі норми щодо допуску до документів НАФ, вивезення їх копій за межі України тощо.

Водночас аналіз інформацій із зазначеного питання державних архівних установ свідчить, що деякі з них незадовільно організували виконання рішення колегії Держкомархіву від 21 березня 2001 р. "Про підвищення ефективності співпраці Держкомархіву України з Верховною Радою України у законодавчій роботі" та доручення Держкомархіву № 01-762 від 6 серпня 2001 р., формально поставилися до визначених у них завдань, а УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДАМЛМ, держархіви Вінницької, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської і Харківської областей, м. Києва без жодних пояснень взагалі проігнорували ці доручення.

Колегія вирішує:

Схвалити діяльність організаційно-аналітичного відділу і робочої групи Держкомархіву щодо внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та підготовку його до другого читання"".

Доручити членам робочої групи Держкомархіву Новохатському К. Є. і Усенку І. Б. (за згодою) представляти Держкомархів як експертам при підготовці у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності зазначеного законопроекту до другого читання.

Зобов'язати організаційно-аналітичний відділ (Новохатський К. Є.) і Центр комп'ютерних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) систематично вносити поточні зміни до тексту зазначеного законопроекту, поданого на web-сайті Держкомархіву.

Рекомендувати керівництву Держкомархіву попередити керівників державних архівних установ, які своєчасно не подали інформацій на виконання рішення колегії Держкомархіву від 21 березня 2001 р. і листа № 01-762 від 6 серпня 2001 р.


Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок