Державна архівна служба України

НАКАЗ

26.11.2001

м. Київ № 96

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 21 листопада 2001 р. "Про хід підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи""
   
  1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву України від 21 листопада 2001 р. "Про хід підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
України
Р. Я. Пиріг


РІШЕННЯ
колегії державного комітету архівів України

від 21 листопада 2001 р.

Про хід підготовки до розгляду Верховною Радою України
у другому читанні проекту нової редакції Закону України
"Про Національний архівний фонд та архівні установи"

Заслухавши інформацію начальника організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву України К. Є. Новохатського про хід підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і участь у цій роботі представників Держкомархіву України,
колегія вирішує:

  1. Схвалити діяльність представників Держкомархіву України Новохатського К. Є. і Усенка І. Б. у складі експертної групи з доопрацювання і підготовки до другого читання у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"".
  2. Рекомендувати представникам Держкомархіву України Новохатському К. Є. і Усенку І. Б. внести на розгляд експертної групи пропозиції щодо вдосконалення тексту законопроекту, підтримані під час обговорення цього питання на засіданні колегії; забезпечити в межах визначених повноважень участь у своєчасному завершенні опрацювання і підготовки законопроекту до другого читання.
  3. Рекомендувати начальникам відділів Держкомархіву України розпочати підготовчі роботи до подальшого вдосконалення нормативно-правової бази архівної справи з урахуванням норм, закладених у проекті нової редакції закону, а також до роз'яснення змісту змін і доповнень до Закону.

Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України
Р. Я. Пиріг

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок