Державна архівна служба України

НАКАЗ

23.01.2003

м. Київ № 11

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву від 22 січня 2003 р. "Про виконання заходів Держкомархіву України та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи""
   
  1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету архівів України від 22 січня 2003 р. "Про виконання заходів Держкомархіву України та державних архівних установ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи.""
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Новохатського К. Є.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 22 січня 2003 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Держкомархіву К. Є. Новохатського про стан виконання заходів щодо забезпечення реалізації Закону України .Про Національний архівний фонд та архівні установи. (нова редакція), схвалених рішенням колегії Держкомархіву від 16 січня 2002 р., колегія констатує, що Державним комітетом протягом 2002 року проведено певну роботу з удосконалення підзаконної нормативної бази діяльності архівних установ, поширення тексту закону і роз'яснення його норм. За пропозиціями Держкомархіву Верховною Радою України схвалено у першому читанні законопроект про внесення змін до де-яких законів України, Указом Президента України внесено зміни до Положення про Держкомархів, прийнято 5 постанов Кабінету Міністрів України. Наказами Комітету затверджено кілька нових і перезатверджено зі змінами та доповненнями низку чинних нормативно-правових актів.

Разом з тим, колегія зазначає, що заходи щодо забезпечення реалізації нової редакції архівного Закону виконано не в повному обсязі, в окремих випадках виконано зі значними порушеннями встановлених термінів.Таким чином, окремими відповідальними виконавцями проігноровано рішення колегії Держкомархіву від 19 червня 2002 р., яким передбачалося, зокрема, прискорення розроблення та подання на затвердження в установленому порядку проектів нормативно-правових актів і забезпечення виконання затверджених заходів у повному обсязі. Не здійснено переклад тексту Закону англійською мовою, начальники відділів Держкомархіву не виступили в архівознавчих виданнях з роз'ясненнями положень Закону за профільними напрямами діяльності. Недостатньо використовувалися для розв'язання норм Закону можливості заходів з підвищення кваліфікації, в тому числі на місцях. Не створено архівні відділи райдержадміністрацій у мм. Києві і Севастополі.

Колегія вирішує:

  1. Звернути увагу начальників відділів Держкомархіву (Прись Т. П., Рижкова Г. П., Портнов Г. В., Папакін Г. В., Авраменко Н. Г., Калініченко І. М.) на необхідність реалізації у повному обсязі рішень колегії Держкомархіву від 16 січня 2002 р. і 19 січня 2002 р. щодо безумовного пріоритетного і якісного виконання затверджених заходів. У разі необхідності невідкладно внести обгрунтовані пропозиції щодо: внесення змін до змісту і термінів виконання заходів; складання проектів нормативно-правових актів та нормативно-методичних документів, потреба у розробленні яких з'ясувалася у процесі реалізації нової редакції Закону.
  2. Вважати пріоритетним завданням державних архівних установ на 2003 рік забезпечення впровадження затвердженої підзаконної нормативної бази.

Голова колегії,
Голова Державного комітету
архівів України Г. В. Боряк

Секретар колегії Г. І. Бєлоусова


На початок
На початок