Державна архівна служба України

НАКАЗ

28.01.2003

м. Київ № 15

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 22 січня 2003 р. "Про участь державних архівних установ у заходах, пов'язаних з Роком Російської Федерації в Україні"
   
 1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву України від 22 січня 2003 р. "Про участь державних архівних установ у заходах, пов'язаних з Роком Російської Федерації в Україні" (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держкомархіву України К. Є. Новохатського.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


РІШЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

від 22 січня 2003 р.

Про участь державних архівних установ у заходах,
пов'язаних з Роком Російської Федерації в Україні

Заслухавши повідомлення начальника відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Державного комітету архівів України Г. В. Папакіна про проведення протягом 2003 р. за спільним рішення Президентів Російської Федерації та України Року Російської Федерації в Україні, колегія відзначає, що участь архівних установ України та Російської Федерації є важливою складовою загальнодержавних заходів з нагоди цієї важливої події в житті обох наших народів.

Виходячи з необхідності подальшого поглиблення архівного співробітництва у двосторонньому форматі між державними архівними службами Російської Федерації та України і на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 19495/96 до Протоколу засідання Підкомісії з питань гуманітарного співробітництва Змішаної російсько-української комісії із співробітництва від 24 грудня 2002 р. колегія вирішує:

 1. Затвердити План заходів з участі архівних установ України у проведенні Року Російської Федерації в Україні (додається).
 2. Зобов'язати заступника Голови Держкомархіву України К. Є. Новохатського, відділ інформації, використання НАФ та зовнішніх зв.язків Держкомархіву України (Папакін Г. В.) у місячний термін погодити з Росархівом конкретні дати проведення і зміст спільних акцій Року Російської Федерації в Україні.
 3. Доручити відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України (Папакін Г. В.) невідкладно розпочати підготовчу роботу з організації передбачених у Плані заходів.
 4. Зобов'язати директорів державних архівів постійного зберігання документів залучитися до проведення спільних заходів, пов'язаних з Роком Російської Федерації в Україні.
 5. Під час організації і проведення цих заходів максимально використати накопичений позитивний досвід проведення Року України в Росії.

Голова колегії,
Голова Державного комітету архівів України
Г. В. Боряк

Секретар колегії
Г. І. Бєлоусова


СХВАЛЕНО
рішення колегії
Державного комітету архівів України
від 22 січня 2003 р.

ЗАХОДИ
державних архівних установ,
пов'язані з проведенням Року Російської Федерації в Україні

 1. Підготувати і відкрити у Києві документальну виставку "Росія та Україна. Історія XVII.XVIII ст.".

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ за участю
  інших архівних установ
  з російської сторони: Росархів, РДАДА
  вересень

 2. Провести у Києві зустріч керівників федеральних архівів Росії та центральних державних архівів України.

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ,
  ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного,
  ЦДАМЛМ, ЦДНТА, УНДІАСД
  за участю державних архівів Київської
  області та м. Києва
  з російської сторони: Росархів, ДАРФ,
  РДАДА, РДАВМФ, РДАЕ, РДАКФД,
  РДАЛМ, РДАНІ, РДАНТД, РДАСПІ,
  РДАРФ, РДВА, РДВІА, РДІА, ВНДІДАС
  вересень

 3. Проводити заходи з обміну досвідом роботи та делегаціями фахівців між федеральними архівами Росії та центральними державними архівами України аналогічного профілю.

  Виконавці:
  з української сторони: ЦДАВО, ЦДАГО,
  ЦДІАК, ЦДІАЛ,
  ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного,
  ЦДАМЛМ, ЦДНТА, УНДІАСД
  з російської сторони: ДАРФ, РДАДА,
  РДАВМФ, РДАЕ, РДАКФД, РДАЛМ,
  РДАНІ, РДАНТД, РДАСПІ, РДАРФ,
  РДВА, РДВІА, РДІА, ВНДІДАС
  протягом року

 4. Організувати спільні акції (зустрічі, документальні виставки, прес-конференції, теле- та радіопередачі, публікації в місцевій пресі, обмін копіями архівних документів за узгодженою тематикою, виданнями) державних архівів порубіжних регіонів та областей Російської Федерації й України.

  Виконавці:
  з української сторони: державні архіви в
  Автономній Республіці Крим, Донецької,
  Луганської, Сумської,
  Харківської та Чернігівської областей
  з російської сторони: державні архіви
  Белгородської, Брянської, Воронезької,
  Курської, Ростовської областей,
  Краснодарського краю
  протягом року

 5. Організувати публікацію матеріалів російських авторів (архівістів, архівознавців) в українських архівних виданнях ("Архіви України", "Архівіст" "Вісник САУ", "Студії з архівної справи та документознавства").

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  УНДІАСД
  з російської сторони: Росархів, ВНДІДАС,
  федеральні архіви
  протягом року

 6. Видати спеціальний номер археографічного щорічника "Пам'ятки", присвячений Року Російської Федерації в Україні, та провести його презентацію.

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  УНДІАСД, центральні державні архіви
  з російської сторони: Росархів, ВНДІДАС,
  федеральні архіви
  І півріччя, вересень

 7. Залучити представників архівних установ Російської Федерації до участі у міжнародній науковій конференції "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції".

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  УНДІАСД
  з російської сторони: Росархів, ВНДІДАС,
  федеральні архіви
  квітень

 8. Організувати взаємний обмін копіями та оригіналами документів Росіки в архівах України й Україніки в архівах Росії.

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  центральні державні архіви за участю
  інших архівних установ
  з російської сторони: Росархів,
  федеральні архіви
  протягом року

 9. Забезпечити експонування виставки фотодокументів з життя російських архівів.

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного
  з російської сторони: Росархів,
  федеральні архіви
  вересень

 10. Розпочати підготовку серії довідників .Росіка в архівах України. та "Україніка в архівах Росії".

  Виконавці:
  з української сторони: Держкомархів,
  УНДІАСД, центральні державні архіви за
  участю інших архівних установ
  з російської сторони: Росархів, ВНДІДАС,
  федеральні архіви
  протягом року


На початок
На початок