Державна архівна служба України

НАКАЗ

29.01.2003

м. Київ № 16

Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації
   

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2003 р.
за № 112/7433


Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1739,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Типове положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації, що додається.
  2. Центральним, галузевим державним архівам, Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним архівам областей, міст Києва і Севастополя надавати допомогу державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям у розробці положення про експертну комісію відповідно до Типового положення, зазначеного в пункті 1.
  3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву України від 13 березня 1996 р. № 9 "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 р. за № 173/1198.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву (Портнов Г. В.).

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк

Наказ втратив чинність на підставі наказу Державного комітету архівів України N 183 від 17.12.2007


На початок
На початок