Державна архівна служба України

НАКАЗ

29.01.2003

м. Київ № 18

Про затвердження орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем у державних архівних установах
   

У зв'язку з укладенням Угоди між Державним комітетом архівів України та ЦК профспілки працівників державних установ України на 2003-2005 роки

НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем в державних архівних установах України, погоджений з Центральним комітетом профспілки працівників державних установ України, згідно з додатком.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем в архівних установах" від 5 червня 2001 р. № 60.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву України
від 29 січня 2003 р. № 18

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем
у державних архівних установах України


з/п
Найменування посад
1 Директор Державного центру збереження документів Національного архівного фонду, заступник директора Державного центру збереження документів Національного архівного фонду, директор Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів України, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, вчений секретар.
2 Головний: бухгалтер, інженер, методист, науковий співробітник
3 Завідувач: архівосховища І та ІІ групи, бібліотеки, відділу, реставраційної майстерні, лабораторії мікрофільмування і реставрації документів, сектора, фільмотеки, фонотеки, канцелярії, господарства, бюро перепусток, складу, копіювально-розмножувального бюро.
4 Керівник групи обліку бухгалтерії.
5 Провідний: бібліотекар, бібліограф, бухгалтер, методист, науко- вий співробітник, економіст, реставратор архівних та бібліотеч- них матеріалів, реставратор фільмокопій, реставратор фільмових матеріалів, інженер.
6 Старший: науковий співробітник, зберігач фондів, зберігач експонатів, інспектор, касир, музейний доглядач.
7 Архівіст, археограф, бібліотекар, бібліограф, бухгалтер, інженер, методист, палеограф, реставратор архівних та бібліотечних матеріалів, реставратор фільмокопій, реставратор фільмових матеріалів, економіст, редактор першої категорії.
8 Архівіст, археограф, бібліотекар, бібліограф, бухгалтер, інженер, методист, палеограф, реставратор архівних та бібліотечних матеріалів, реставратор фільмокопій, реставратор фільмових матеріалів, фотодокументів, економіст, редактор другої категорії.
9 Архівіст, археограф, бібліотекар, бібліограф, зберігач фондів, інспектор, касир, науковий співробітник, палеограф, агент з постачання.
10 Молодший науковий співробітник.
11 Діловод, секретар-друкарка, секретар.
12 Водій автотранспортних засобів.


Примітки:
1. Конкретний перелік посад з ненормованим робочим днем та конкретна тривалість додаткової відпустки по кожному виду робіт, професій та посад визначається колективним чи трудовим договором.
2. Тривалість щорічної додаткової відпустки державних службовців встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. № 250 "Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток".

ПОГОДЖЕНО
Голова ЦК профспілки працівників
державних установ України
В. П. Коломієць


На початок
На початок