Державна архівна служба України

НАКАЗ

3.01.2003

м. Київ № 2

Про проведення наради керівників державних архівних установ
   

Відповідно до Плану організаційної роботи Держкомархіву на І півріччя 2003 року

НАКАЗУЮ:
  1. Провести 12 лютого 2003 р. у м. Києві нараду керівників державних архівних установ, на якій розглянути підсумки роботи державних архівних установ у 2002 році та їх завдання на 2003 рік.
  2. На нараду запросити директорів центральних державних архівних установ України, галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя.
  3. Відділам Держкомархіву до 1 лютого 2003 р. підготувати та подати відповідні матеріали до наради.
  4. Організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву (Новохатський К. Є.) до 3 січня 2003 р. скласти і подати на затвердження графік підготовки наради.
  5. Відповідальність за розміщення 11-13 лютого 2003 р. приїжджих учасників наради у готелі покласти на ДЕКС ЦДА України (Кузьомка І. П.).
  6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держкомархіву України
Г. В. Боряк

ГРАФІК
підготовки наради керівників державних архівних установ
12 лютого 2003 р.


з/п
Зміст заходів Термін
виконання
Примітка
1 Скласти список учасників наради До 31.01 Новохатський К. Є.
2 Підготувати матеріали до доповіді До 31.01 Начальники відділів
3 Підготувати матеріали до проекту рішення наради До 03.02 -"-
4 Підготувати для подання Кабінетові Міністрів України і Мінекономіки інформацію про стан архівної справи в Україні та діяльність державних архівних установ у 2002 році До 22.01 Новохатський К. Є.,
начальники відділів
5 Підготувати проект рішення колегії До 05.02 Новохатський К. Є.
6 Підготувати та подати організаційно-аналітичному відділу Держкомархіву зведені показники до проекту Плану розвитку архівної справи на 2003 рік До 22.01 Начальники відділів
7 Скласти проект зведених плану розвитку архівної справи, плану науково-дослідної та методичної роботи, плану науково-видавничої роботи на 2003 рік До 03.02 Новохатський К. Є.
8 Розмножити проект рішення наради і проекти планів для вручення учасникам наради До 07.02 Терещук Л. В.
9 Скласти попередній список виступаючих на нараді До 31.01 Новохатський К. Є.,
начальники відділів
10 Забезпечити виготовлення, укомплектування та вручення учасникам наради конвертів з матеріалами наради До 07.02 Терещук Л. В.,
Новохатський К.Є.,
Калініченко І. М.
11 Видати "Вісник Держкомархіву України" № 4 (12) До 31.01 Боряк Г. В.,
Папакін Г. В.,
Терещук Л. В.
12 Підготувати зал засідань колегії До 10.02 Калініченко І. М,
Кузьомка І. П.
13 Організувати експонування у дні роботи колегії: 07.02  
фотовиставки "Архівістам присвячується"; 07.02 Топішко Н. О.,
Кузьомка І. П.
виставки нових архівознавчих видань та надходжень до НДБ ЦДА України   Папакін Г. В.,
Матяш І. Б.,
Порохнюк Г. В.
14 Забезпечити розміщення в готелі учасників наради 11.12.02 Кузьомка І. П.
15 Організувати харчування приїжджих учасників наради 12.02 Кузьомка І. П.
16 Організувати фотографування та відеозйомку заходів 12.02 Топішко Н. О.
17 Скласти і розповсюдити прес-реліз про заходи, що проводитимуться 12 лютого До 10.02 Папакін Г. В.

Організаційно-аналітичний відділ Держкомархіву України


На початок
На початок