Державна архівна служба України

НАКАЗ

18.02.2003

м. Київ № 24

Про затвердження "Примірної номенклатури справ апарату обласних, Київської та Севас-топольської міських державнихадміністрацій"
   

З метою виконання Програми дій Держкомархіву України (затвердженої Головою Держкомархіву України 24 квітня 2000 р.), спрямованих на забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та надання методичної допомоги у складанні номенклатур справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Примірну номенклатуру справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (додається).
  2. Відділу адміністративно-технічного забезпечення Держкомархіву України (Кокодзей І. П.), Державному центру збереження НАФ (Терещук Л. В.) до 1 квітня організувати видання Примірної номенклатури справ накладом 100 прим.
  3. Центру інформаційних технологій Держкомархіву України (Забенько Ю. І.) у п'ятиденний строк опублікувати Примірну номенклатуру справ на веб-сайті Держкомархіву України у розділі "Нормативна база".
  4. Контроль за впровадженням Примірної номенклатури справ покласти на відділ формування НАФ та діловодства Держкомархіву України (Портнов Г. В.).

 

Голова Державного комітету Г. В. Боряк

Зміни, внесені згідно з наказом Державного комітету архівів України N 24 від 09.02.2009


На початок
На початок