Державна архівна служба України

НАКАЗ

24.02.2003

м. Київ № 27

Про створення евакуаційної комісії
   

На виконання вимог Закону України від 3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ "Про цивільну оборону України", доповнення до нього від 24 березня 1999 р. № 555-ХІV та з метою удосконалення системи органів управління цивільної оборони Держкомархіву України

НАКАЗУЮ:
 1. Створити евакуаційну комісію Держкомархіву.
 2. Покласти на евакуаційну комісію планування і практичне виконання евакуаційних заходів щодо організованого вивезення і виведення працівників об'єкта та членів їх сімей із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру у разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та заподіяння шкоди здоров'ю.
 3. До складу евакуаційної комісії призначити:
  1) головою евакокомісії - начальника відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Рижкову Г. П.;
  2) заступником голови евакокомісії - начальника відділу формування Національного архівного фонду Портнова Г.¢В.;
  3) секретарем евакокомісії - провідного спеціаліста Розналевич В. О.
 4. Начальнику штабу цивільної оборони Новохатському К. Є. і голові евакуаційної комісії Рижковій Г. П. розробити функціональні обов'язки членів евакокомісії, завести необхідну документацію і подати мені на затвердження.
 5. Строк збору і готовності до роботи евакуаційної комісії установити:
  у робочий час - 30 хв, у неробочий час - 3 год.
 6. Заняття з членами евакуаційної комісії проводити по 15 годин на рік шляхом практичного відпрацювання функціональних обов'язків, а також залучення до участі у командно-штабних навчаннях цивільної оборони.
 7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу цивільної оборони Новохатського К. Є.

Начальник цивільної оборони
Держкомархіву України
Г. В. Боряк


На початок
На початок