Державна архівна служба України

НАКАЗ

13.01.2003

м. Київ № 3

Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міста Києва і Севастополя
   

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2003 р.
за № 50/7371

Реєстраційний код: 24275/2023,
рішення від 27 січняо 2003 р. № 515


Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1739,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Типове положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міста Києва і Севастополя, що додається.
  2. Директорам Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя розробити положення про експертно-перевірну комісію відповідно до Типового положення, зазначеного в пункті 1.
  3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву України від 13 серпня 1996 р. № 33 "Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву Автономної Республіки Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 1996 р. за № 467/1492.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву (Портнов Г. В.).


Голова Державного комітету
Г. В. Боряк

Наказ втратив чинність на підставі наказу Державного комітету архівів України N 184 від 17.12.2007


На початок
На початок