Державна архівна служба України

НАКАЗ

27.02.2003

м. Київ № 30

Про посилення контролю за станом утримання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту
   

З метою забезпечення надійного функціонування технічних засобів протипожежного захисту і попередження їх помилкового спрацювання

НАКАЗУЮ:
 1. Керівникам державних архівних установ:
  - посилити контроль за порядком утримання та експлуатації наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, автоматичних установок пожежної сигналізації та газового пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників);
  - переглянути і доповнити інструкції з утримання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 липня 1995 р. за № 219/755;
  - організувати проведення регулярних оглядів технічного стану і планово-попереджувальних ремонтів засобів пожежогасіння;
  - забезпечити належні умови утримання автоматичних установок газового пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні (підрозділ 6.1);
  - забезпечити захист балонів автоматичних установок газового пожежогасіння та вогнегасників від попадання на них прямих сонячних променів і безпосереднього впливу опалювальних або нагрівальних приладів;
  - своєчасно проводити дозарядження (перезарядження) балонів автоматичних установок газового пожежогасіння та вогнегасників;
  - здійснювати щотижневі випробування насосів автоматичних установок газового пожежогасіння;
  - своєчасно інформувати відповідні служби пожежної охорони про несправність технічних засобів пожежогасіння;
  - провести протягом березня 2003 р. додаткові інструктажі та навчання обслуговуючого персоналу і працівників архівних установ щодо правил утримання та експлуатації технічних засобів пожежогасіння.
 2. Про вжиті заходи щодо посилення контролю за дотриманням правил утримання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту поінформувати Держкомархів до 1 червня 2003 р.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву України Новохатського К. Є.

Голова Державного комітету
Г. В. Боряк


На початок
На початок